Thuis in uw branche

Signalering Frauderisicoanalyse

  • Publicatiedatum: 20-3-2024

Naar aanleiding van het thema-onderzoek naar de frauderisicoanalyse heeft de AFM op 8 juni 2023 het rapport ‘Scherper op frauderisico’s!’  uitgebracht. Deze Signalering is bedoeld als aanvulling op dit AFM-rapport en gaat dieper in op de bevindingen van de AFM. Hierbij is mede gebruikgemaakt van de informatie die is opgenomen in de AFM-rapportages die door SRA-kantoren aan ons ter beschikking zijn gesteld.

In deze Signalering groeperen we de bevindingen naar de diverse onderdelen van het risico-inschattingsproces, schetsen we de (mogelijke) gevolgen voor de uitgevoerde verdere controlewerkzaamheden en geven we voorbeelden ter illustratie van deze bevindingen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.