Sla menu over
Thuis in uw branche

SRA-Loopbaanmodel

Uw medewerkers: de belangrijkste factor van uw kantoor!

Accountancy is mensenwerk en het succes van een accountantsorganisatie hangt, los van allerlei externe invloeden, voor een groot deel af van de personele invulling. Daarom is het belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden goed in kaart zijn gebracht zodat medewerkers weten wat van ze verwacht wordt en dat zij zich ook verder kunnen ontwikkelen.

Een goed instrument om dit proces te ondersteunen is het SRA-Loopbaanmodel: een integraal HRM-model dat SRA-HRM specifiek ontwikkeld heeft voor de kantoren en dat bij al ongeveer 180 kantoren geïmplementeerd is.

Het model bestaat onder andere uit: 

  • functiebeschrijvingen
  • beoordelingsprofielen
  • carrièrepaden
  • resultaatgebieden
  • POP-systematiek
  • functioneringsformulieren

My Performance tool: voor een volledig gedigitaliseerde hr-cyclus

De My Performance tool is gefocust op de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers. De tool maakt gebruik van het SRA-loopbaanmodel waarbij alle functiebeschrijvingen en beoordelingsformulieren de basis vormen van het systeem. Hoe brengt u de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers in kaart?

Wij bieden maatwerk

Geen enkele organisatie is hetzelfde. Strategische doelstellingen en organisatiecultuur verschillen per kantoor. Daarom maken wij voor u een Loopbaanmodel op maat. We gaan hierover graag met u in gesprek. 

Contact

   Linda van Dijk

Theo Reuters
Hoofd HRM
E treuters@sra.nl 
T 030 656 60 60

Linda van Dijk
Senior HR Adviseur
E lvandijk@sra.nl
T 030 656 60 60