Sla menu over
Thuis in uw branche
Modellen

HRM-Modellen

Standaard modellen gratis te downloaden

SRA-HRM heeft voor u een aantal standaard modellen ontwikkeld zodat u niet zelf het wiel hoeft uit te vinden. Deze HRM-modellen kunt u gratis downloaden.

Denkrichtingen inzake mobiliteit

De wereld om ons heen verandert en als gevolg daarvan verandert ook ons reisgedrag. Als er één les te leren valt uit de Covid crisis, dan is dat zakelijk reizen best wel vaak vermijdbaar en inefficiënt is. Dit document bevat verschillende oplossingen/denkrichtingen inzake mobiliteit.
Lees meer

Thuiswerken en thuiswerkbeleid

Vóór de coronacrisis was er van structureel thuiswerken in de accountancy nauwelijks sprake. Het vond wel plaats, maar op beperkte schaal; bijvoorbeeld als het voor of na een externe afspraak niet echt meer de moeite was om naar kantoor te gaan.
Lees meer

Arbeidsovereenkomsten

Voor bepaalde en onbepaalde tijd
Het document Model Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bevat een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die u kunt gebruiken voor het aannemen van nieuwe medewerkers. Het document Model Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bevat een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Lees meer

Reglementen/Richtlijnen

Hier vindt u modellen voor Personeelsreglement / Arbeidsvoorwaardenregeling, Vakantiereglement en Richtlijn gebruik Social Media.
Lees meer

Model Werving en selectie

Dit model bevat een procedureomschrijving op het gebied van Werving en Selectie. Het document bevat onder meer informatie over het schrijven van een goede vacaturetekst. Over hoe je de juiste kandidaten bereikt en welke social media kanalen je daarbij kunt inzetten. En we geven tips en handvaten voor de sollicitatieprocedure.
Lees meer

Gesprekkencyclus

Hier vindt u modellen en formulieren voor verschillende gesprekken: einde proeftijd gesprek en exit interview. Daarnaast het document Gespreksformulieren met daarin Persoonlijk Ontwikkelplan PE, Persoonlijk Ontwikkelplan Algemeen, Balans-/voortgangsgesprek, Opdrachtevaluatie/10 minutengesprek en het Balans-/eindejaarsgesprek.
Lees meer