Sla menu over
Thuis in uw branche
Grafieken

IT publicaties

Over actuele thema's publiceert SRA whitepapers, wegwijzers, plannen van aanpak en modellen, die u praktische achtergrondinformatie verschaffen. Deze publicaties worden periodiek geactualiseerd, zodat u altijd over de laatste informatie beschikt.

Whitepaper AI in het accountantskantoor

12-2-2024
Het gebruik van Artificiële Intelligentie (AI) biedt mogelijkheden binnen de accountantspraktijk. Wat precies de impact van AI binnen het kantoor wordt, is nu nog lastig te zeggen. In deze SRA-Whitepaper AI, die tot stand is gekomen met input van een aantal SRA-kantoren, schetsen we een kader en geven we tien richtlijnen voor het gebruik van AI binnen uw praktijk.
Lees meer

Whitepaper en Stappenplan eHerkenning

Eind 2018 heeft het UWV besloten dat vanaf 1 november 2019 inloggen op het werkgeversportaal van het UWV alleen nog mogelijk is met behulp van eHerkenning niveau 3.
Lees meer

Whitepaper Elektronische handtekening

Met de aanstaande verplichtstelling voor de deponering via SBR van de publicatiestukken van middelgrote rechtspersonen neemt de aandacht voor de elektronische handtekening sterk toe. Reden voor SRA om hierover een whitepaper te schrijven.
Lees meer

SRA-Whitepaper Meldplicht datalekken

Wat u moet doen om te voldoen aan de meldplicht datalekken?
Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen ter uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met deze maatregelen wordt geanticipeerd op de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 1 januari 2017 de Wbp zal vervangen.
Lees meer

SRA-Whitepaper PKI-overheidscertificaat

Antwoorden op vragen aangaande het PKI-certificaat
Vanaf 1 januari 2013 is het verplicht om de aangiften IB en Vpb bij de Belastingdienst aan te leveren via Standard Business Reporting (SBR). Daarnaast wordt door uitvragende partijen steeds meer om SBR-rapportages gevraagd.
Lees meer

SRA-Whitepaper Digitaal machtigen & het beroepscertificaat

Wat u moet weten over digitaal machtigen, eID en het beroepscertificaat
Met de verplichtingstelling in 2013 om aangiften IB en VpB bij de Belastingdienst aan te leveren via Standard Business Reporting (SBR) is een belangrijke stap gezet in het digitaliseren van informatiestromen.
Lees meer