Thuis in uw branche

Dossier Cultuur, gedrag en werkdruk

Accountantsorganisaties hebben de afgelopen jaren stappen gezet om hun governance en kwaliteitsgerichte cultuur te versterken. SRA ondersteunt u hierbij. In dit dossier vindt u een overzicht van de diensten die SRA aanbiedt op het gebied van Cultuur en Gedrag en PSA-beleid. Zoals de SRA-Cultuurscan, inclusief werkdrukonderzoek.

Invulling geven aan kwaliteitsgerichte cultuur

SRA-Jaarverslag 2023 Kwaliteit & Cultuur
Lees het Jaarverslag 2023

'Maak de stappen klein en concreet'

Een kwaliteitsgerichte cultuur stelt de kwaliteit van alle vormen van dienstverlening bij een accountantskantoor centraal. Gedachtegoed dat ook de basis is van ons eigen verenigingsbeleid en voor de normen die we stellen aan onze leden. Hoe maak je zo’n kwaliteitsgerichte cultuur nu concreet? Hoe werk je naar zo’n cultuur toe binnen je kantoor? Hoe zorg je voor een duurzame verankering?

Lees het artikel

Samen naar een kwaliteitsgerichte cultuur

Team Cultuur van SRA
Maak kennis met het team

Good practices & inspiratie

Lamp
Bekijk de artikelen

Werkdruk/PSA-Beleid

Werkdruk en hoe hiermee om te gaan heeft de aandacht in onze branche. Onze HRM-afdeling heeft voor u een PSA-beleid inclusief een klachtenformulier opgesteld. Doe hier uw voordeel mee. Ook bieden wij een cursus voor Young Profs ter voorkoming van werkstress.

Lees verder

Samen naar een kwaliteitsgerichte cultuur

Sinds 2008 ligt de geleverde kwaliteit onder een vergrootglas en is dit een aandachtspunt van de toetsende instanties. Eén van de onderdelen is het verbeteren van de organisatiecultuur. Kantoren moeten een cultuur hebben waarin de kwaliteit voorop staat. De kwaliteit naar de klant moet hierbij centraal staan.

Lees de whitepaper