Rechtsherstel box 3 (2017-2022)

In het kerstarrest oordeelde de Hoge Raad dat de forfaitaire box 3-heffing over de jaren 2017 en 2018 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM. Om die reden werd in dat geval geoordeeld dat het box 3-inkomen moest worden verlaagd en moest worden uitgegaan van het werkelijke lagere inkomen. Op deze pagina is informatie verzameld over het rechtsherstel box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2022 voor bezwaarmakers en aanslagen die nog niet waren opgelegd of nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021.

Overzichtsartikel

Laatste nieuws

Publicaties SRA

Officiële publicaties

Praktische hulpmiddelen

Selectie rechtspraak

Over box 3 is al veel jurisprudentie verschenen. Over de vraag hoe het werkelijke rendement in individuele gevallen wordt vastgesteld en over de vraag of de Wet rechtsherstel box 3 voldoende rechtsherstel biedt, bestaat nog onduidelijkheid. Inmiddels zijn conclusies van twee AG’s verschenen, maar de Hoge Raad moet zich hier nog over uitspreken. De arresten worden in augustus/september 2024 verwacht.

Exclusief voor Nieuwsbankabonnees

Archief

Publicaties SRA

Officiële publicaties

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Bureau Vaktechniek
E vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60