Thuis in uw branche

Dossier Fraude & Continuïteit

Accountants werkzaam bij kantoren met een reguliere Wta-vergunning zijn bij wettelijke controleopdrachten vanaf boekjaar 2022 verplicht te rapporteren over fraude en continuïteit in hun controleverklaring. Deze verplichting is vastgelegd in de 'nieuwe' NV COS 700. Ook SRA-kantoren zullen hiermee nadrukkelijk aan de slag moeten gaan. Zowel op vaktechnisch gebied als in de communicatie met de gecontroleerde entiteiten. Via dit ‘dynamische’ dossier bieden wij een aantal handvatten.

Implementatie Rapporteren over Fraude en Continuïteit

Bekijk het SRA-Vaktechnisch Overleg Pakket (VTO)

Kijk webinar fraude en continuïteit terug

Wat is de impact voor u en uw klanten?

Rapporteren over
fraude

Consultaties
Vaktechnische publicaties

Rapporteren over continuïteit

NBA-publicaties
Vaktechnische publicaties

Zorg voor communicatie & awareness!

Klantencommunicatie
Neem gecontroleerde entiteiten mee

Standpunt SRA

SRA heeft er bij het geven van haar reactie op de consultatie ‘Verplichte rapportering fraude en continuïteit’ (oktober 2021) reeds op gewezen dat het fundament voor het bestaan van het maatschappelijk vertrouwen in de accountant niet alleen bij de accountant, maar bij de gehele keten ligt. Denk hierbij niet alleen aan gebruikers en stakeholders, maar ook aan de ondernemingen die zelf verantwoordelijk zijn voor het opmaken van hun jaarrekening.

Ketenverantwoordelijkheid

Vaktechnische vraag?

Heeft u een vaktechnische vraag over fraude en continuïteit? Maak dan gebruik van ons online formulier.