Sla menu over
Thuis in uw branche

Cultuur- en gedragsonderzoek

Uw organisatiecultuur in beeld
Het bevorderen van een kwaliteitsgerichte cultuur staat binnen de accountancy hoog op de agenda. Overheid, toezichthouder en beroepsorganisatie sporen de sector aan om de organisatiecultuur periodiek te monitoren. Hoe houdt u bij uw kantoor de vinger aan de pols?

Omschrijving

Met het Cultuur- en gedragsonderzoek brengt u de sterke punten en ontwikkelpunten van uw kwaliteitsgerichte organisatiecultuur (inclusief werkdruk) in kaart. 

Inhoud

Het Cultuur- en gedragsonderzoek bestaat uit een online vragenlijst die door alle medewerkers van uw kantoor - van telefoniste tot vennoot - wordt ingevuld. Op basis van de uitkomsten wordt een uitgebreide rapportage opgesteld. Na sluiting van het onderzoek, ontvangt u het volgende:

 • Schriftelijke kantooranalyse met aanbevelingen
 • Excelbestand met alle data (incl. filtermogelijkheden op vestiging, discipline etc.)
 • Afzonderlijke werkdrukrapportage
 • Mondelinge terugkoppeling in een adviesgesprek
 • Toegang tot de benchmark

Met deelname aan het onderzoek voldoet u aan de eis van de Wta om periodiek uw organisatiecultuur te monitoren. Het werkdrukrapport voldoet aan de voorwaarden die de Arbeidsinspectie stelt ten aanzien van het werkdrukonderzoek in het kader van de RI&E.

Lees hier de ervaringen van andere kantoren.

Werkwijze

Uw medewerkers ontvangen een online vragenlijst die specifiek is gericht op het accountantskantoor in de mkb-praktijk. Op basis van hun functie krijgen zij een selectie van vragen voorgelegd. Met deze vragen wordt het sentiment van uw medewerkers op 10 onderdelen gemeten:

 1. Kwaliteit
 2. Aansturing
 3. Samenwerking teams
 4. Bewust belonen en waarderen
 5. Lerende organisatie & ontwikkeling
 6. Ethisch bewustzijn
 7. Foutencultuur
 8. Strategie
 9. Psychosociale arbeidsbelasting & werkbeleving
 10. Vennoten

Daarnaast is er in het onderzoek aandacht voor thema's zoals psychologische veiligheid, feedbackcultuur, tegenspraak, zelfreflectie, diversiteit en inclusiviteit. Ongeveer 10 weken na aanvang ontvangt u de rapportage en wordt er een adviesgesprek ingepland.

Meer weten over onze werkwijze? Ga dan naar de pagina met veelgestelde vragen.

Follow-up

Om opvolging te geven aan het onderzoek is het van belang dat u uw medewerkers op de hoogte brengt van de uitkomsten. Op uw verzoek presenteren wij in een inspratiesessie de resultaten aan uw medewerkers en gaan zij in groepjes uiteen om met de aandachtspunten aan de slag te gaan:

 • Presentatie van de kantoorresultaten aan de medewerkers
 • Brainstorm over verbetermogelijkheden
 • Van inspiratie naar realisatie (met behulp van de 3-4-5-8-methode)

Wilt u binnen de organisatie dieper ingegaan op bepaalde onderdelen uit het onderzoek? Of concrete vervolgstappen zetten? Dan kunt u ook kiezen voor een cultuursessie op maat. Op basis van uw wensen stellen onze adviseurs een programma samen.

Lees meer over de cultuurprogramma's op maat.

Prijzen

  SRA-leden Niet-leden 
Tot 25 personen € 2.074
€ 3.111
26 - 100 personen
€ 2.410
€ 3.615
101 - 200 personen
€ 3.098
€ 4.646
201 - 450 personen
€ 4.148
€ 6.221
451 - 1200 personen
€ 4.988
€ 7.481
Vanaf 1201 personen
€ 5.775
€ 8.663
Toevoeging van 10 eigen vragen
€ 1.975
€ 2.475
 • Presentatie resultaten aan medewerkers € 1.075 per dagdeel (3 uur)
 • Cultuursessie op maat € 1.075 per dagdeel (3 uur)

Genoemde bedragen zijn exclusief btw. De factuur wordt direct bij aanmelding naar u verzonden.