Sla menu over
Thuis in uw branche

Dossier NVPE

Van kwantitatief naar kwalitatief

Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuw PE-model van toepassing voor accountants in het mkb. Geen 40 PE-punten meer, maar een portfolio met een beschrijving van de ontwikkeldoelen en de vertaalslag naar leerdoelen en leeractiviteiten. Alle vragen die bij u leven snijden we aan in dit Dossier NVPE.

Online PE-tool, MyPE

De online PE-tool is een praktisch hulpmiddel waarin accountants hun persoonlijke PE-portfolio eenvoudig kunnen bijhouden. En die accountantskantoren uitgebreide sturings-, monitoring- en compliancemogelijkheden biedt. Met de PE-tool voldoet u als individuele accountant aan de eisen van de NBA en zorgt u er als kantoor voor dat u compliant bent.

Alles over de tool
Beeld corporate

SRA-Praktijkhandreiking PE

De SRA-Praktijkhandreiking Permanente Educatie is geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen in deze praktijkhandreiking betreffen het opnemen van in de praktijk opgedane ervaringen met deze sinds 1 januari 2021 voor accountants van SRA-kantoren van toepassing zijn de Nadere voorschriften permanente educatie (NVPE) (hoofdstuk 4.3) en een nadere toelichting inzake de wijze waarop de SRA Reviewcommissie haar toetsingen op naleving hiervan uitvoert (hoofdstuk 5).

Bekijk de praktijkhandreiking

Contact 

Heeft u vragen over de NVPE of de online PE-tool? Neem dan contact op met:

Chantal de Klein 

 

Chantal de Klein
E 
cdeklein@sra.nl
030 656 60 60