Sla menu over
Thuis in uw branche
Overleg

Consultaties

Beroepsorganisatie NBA - maar ook de overheid - vraagt geregeld om de mening van stakeholders door middel van consultaties. Lees de reacties van SRA op belangrijke en recente consultatiedocumenten.

Reactie SRA op consultatie Wet toezichtondersteunende rapportage AFM

2-7-2024
SRA heeft gereageerd op het wetsvoorstel Toezichtondersteunende rapportage AFM. Deze wet op hoofdlijnen geeft de AFM de mogelijkheid om financiële instellingen specifieke jaarlijkse rapportageverplichtingen op te leggen.
Lees meer

SRA reageert op consultatie Wijziging Kadasterbesluit

1-7-2024
De mogelijkheden om in de registers van het Kadaster te zoeken op naam worden beperkt. Zoeken op adres blijft ongewijzigd. De mogelijkheden tot afscherming van persoonsgegevens in de registers van het Kadaster worden verruimd.
Lees meer

Reactie SRA op internetconsultatie aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025

21-5-2024
Het kabinet wil in het pakket Belastingplan 2025 met drie maatregelen komen voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR). Deze maatregelen zijn ter internetconsultatie voorgelegd en SRA heeft daar een reactie op gegeven.
Lees meer

Reactie SRA op de internetconsultatie Aanpassing splitsingsvrijstelling

7-5-2024
SRA heeft gereageerd op het consultatiedocument tot aanpassing van de splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Wij bepleiten handhaving van de bestaande vrijstelling en zien geen reden tot de nu voorgestelde beperking van het ministerie van Financiën.
Lees meer

Context, belang en logica van geheimhouding centraal stellen bij noodzakelijke integrale maatschappelijke discussie

15-1-2024
SRA heeft in haar reactie op de discussienotitie ‘Geheimhouding ontrafeld’, gepubliceerd en geconsulteerd op basis van de Veranderagenda Audit vanuit de Stuurgroep Publiek belang, benadrukt dat een verdere maatschappelijke discussie noodzakelijk is waarbij context, belang en logica van geheimhouding binnen alle domeinen van de financiële verantwoordingsketen integraal moeten worden meegenomen.
Lees meer

Reactie SRA op internetconsultatie over arbeidsrelaties

10-11-2023
SRA is voorstander van maatregelen die schijnzelfstandigheid tegengaan, maar vindt dat dit doel niet wordt bereikt met het ter internetconsultatie aangeboden wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden.
Lees meer