Thuis in uw branche
Bekijk de cursus Effectief inzetten van het SRA-Steekproefmodel

Steekproeven / SRA-Steekproefmodel

Praktijkhandreiking en Steekproefmodel

  • Publicatiedatum: 25-5-2023

Als gevolg van de recente wijzigingen in onder andere Standaard 315 is in 2022 ook het SRA-Controlezekerheidsmodel aangepast. In plaats van te werken met vaste betrouwbaarheidsfactoren per element van de gekozen controlestrategie, biedt het zekerheidsmodel nu de mogelijkheid om betrouwbaarheidswaarden binnen een bepaalde bandbreedte te hanteren. In verband hiermee is ook het SRA-Steekproefmodel (Exceltoepassing) aangepast.

In deze praktijkhandreiking gaan wij uit van het gewijzigde zekerheidsmodel en het gewijzigde steekproefmodel, dat met deze handreiking beschikbaar wordt gesteld. Wij verwijzen voor een uitgebreide toelichting op de aanpassing van het zekerheidsmodel graag naar de in 2022 gepubliceerde SRA-Praktijkhandreiking Risico-inschatting.

Update SRA-Steekproefmodel

In deze geactualiseerde versie van het SRA-Steekproefmodel van 25 mei 2023 is opgenomen:

  • aanpassing dossiercode en jaar zodat die ook met de Caseware-connector kunnen worden gekoppeld.
  • aanpassing in de foutevaluatie waar de afwijking en het selectie-aantal niet altijd goed werden overgenomen.

Op verzoek van de Commissie Vaktechniek hebben we het SRA vereenvoudigd Steekproefmodel ook weer opgenomen. In het standaardmodel wordt de steekproefomvang bepaald door de risico-inschatting bij een controle-aanpak. Feitelijk wordt hier eerst de resterende zekerheid bepaald, op basis waarvan de steekproefomvang wordt berekend. In het vereenvoudigde model wordt rechtstreeks om die resterende zekerheid gevraagd om de steekproefomvang te berekenen. Daarnaast is het aantal controledoelstellingen daar teruggebracht van vier naar één.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren