Thuis in uw branche

Review

Unieke collegiale toetsing

Alle SRA-leden en potentiële leden worden onder de verantwoordelijkheid van de reviewcommissie getoetst. Het SRA-reviewsysteem is door de Raad voor toezicht van de NBA geaccrediteerd.

Kwaliteitstoetsingen SRA

SRA stelt kwaliteit centraal. Met het lidmaatschap van onze vereniging valt uw kantoor onder het SRA-kwaliteitskeurmerk. Dat keurmerk betekent dat alle leden aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Om daarvan zeker te zijn, toetst de SRA-reviewcommissie uw kwaliteit op objectieve en onafhankelijke wijze, vóór aanvang en ook tijdens het lidmaatschap.

Unieke collegiale toetsing

Stappenplan ballotagetoetsing

Stappenplan
Hoe wordt u lid?

Frequentere coachende begeleiding

Om de SRA-leden te ondersteunen in het duurzaam waarborgen van kwaliteit binnen hun organisatie heeft de vereniging ontwikkelingsgesprekken binnen de SRA-reviewcyclus geïntroduceerd. De ontwikkelingsgesprekken zijn sterk coachend van aard.

Ontwikkelingsgesprekken

Voorbereiding op de toetsing

Checklist
Checklist aan te leveren documenten

Richtlijnen SRA-lidmaatschap en toetsing

Het SRA-lidmaatschap ziet op de gehele (netwerk)organisatie. Als een SRA-kantoor een fusie/overname aangaat of wanneer er een afsplitsing/verzelfstandiging plaatsvindt, vragen wij de nieuwe organisatie(s) dit aan SRA kenbaar te maken.

Bekijk de richtlijnen

Jaarverslag Reviewcommissie 2021

Het is belangrijk dat SRA-kantoren steeds meer aandacht besteden aan het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Dit volgt uit het jaarverslag van de Reviewcommissie over 2021.

Lees het jaarverslag

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren