Sla menu over
Thuis in uw branche

Dossier Wwft

Naslag, producten en diensten op het gebied van de Wwft

De herziene Wwft vraagt veel van u als accountant én van uw kantoor. Terwijl niet iedereen hiervan op de hoogte is. In dit beknopte Dossier Wwft bundelen wij onze producten en diensten op dit vlak, zoals praktijkhandreikingen en trainingen.

Geld sparen

Praktijkhandreiking Wwft

In de herziene wet Wwft wordt niet overal concreet aangegeven welke acties een instelling dient te ondernemen. In plaats daarvan vergt de nieuwe Wwft meer aandacht voor de eigen risicoanalyse en -beoordeling en het inrichten van een compliance- en auditfunctie. Deze praktijkhandreiking helpt u daarbij.

Naar de praktijkhandreiking