Thuis in uw branche

Dossier Wwft

Producten en diensten op het gebied van de Wwft

De herziene Wwft vraagt veel van u als accountant én van uw kantoor. Terwijl niet iedereen hiervan op de hoogte is. In dit beknopte Dossier Wwft bundelen wij onze producten en diensten op dit vlak, zoals praktijkhandreikingen en trainingen.

Praktijkhandreiking Wwft

In de herziene wet Wwft wordt niet overal concreet aangegeven welke acties een instelling dient te ondernemen. In plaats daarvan vergt de nieuwe Wwft meer aandacht voor de eigen risicoanalyse en -beoordeling en het inrichten van een compliance- en auditfunctie. Deze praktijkhandreiking helpt u daarbij.

Naar de praktijkhandreiking

Waarom een Wwft-audit?

Waarom Wwft-audit
Voordelen Wwft-audit

Praktijkhandreiking Het UBO-register

In deze handreiking gaan we in op de vraag hoe de regeling betreffende het UBO-register in Nederland er naar alle waarschijnlijkheid uit zal komen te zien. Daarbij gaan we in op vragen zoals wie zich kwalificeren als uiteindelijk begunstigde en van welke entiteiten de uiteindelijk begunstigden zullen worden geregistreerd.

Naar de praktijkhandreiking

Vaktechnische vraag?

Ons vaktechnische bureau beantwoordt dagelijks vele vaktechnische vragen van haar leden. Heeft u een vaktechnische vraag over Wwft? Maak dan gebruik van ons online formulier. Wij streven ernaar uw vraag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 à 3 werkdagen te beantwoorden.