Thuis in uw branche
Bekijk het Dossier Wwft

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 23-11-2021

Deze praktijkhandreiking Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is aangepast aan de huidige wetgeving. Op 21 mei 2020 is de 5e Anti-witwasrichtlijn 2018/843 (AMLD5) geïmplementeerd in de Wwft en op 7 juli 2020 is de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register) gepubliceerd.

Update 23 november 2021: Deze update van de praktijkhandreiking Wwft bevat (onder meer) de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) van trusts en soortgelijke juridische constructies. Deze verplichting vloeit voort uit de gewijzigde 4e antiwitwasrichtlijn.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.