Thuis in uw branche

De Wwft voor accountants

Zorg dat u de Wwft juist uitvoert!

De Wwft is regelmatig aan wijzigingen onderhevig. Wat betekent dit voor uw werkzaamheden en uw kantoor? Zorg dat uw kennis up-to-date is!

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 385,00
Prijs niet-leden: € 495,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 4
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder, Compliance officer
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

 • Een risicobeoordeling op witwassen en fraude uit te voeren.
 • Een risicobeoordeling voor witwassen en terrorismefinanciering uit te voeren.
 • Ongebruikelijke transacties te herkennen en op de juiste wijze te melden.

Uw docent

Steef de Vries

Steef de Vries MCC FFE

Steef de Vries MCC FFE is Financieel Forensisch Expert in witwassen, fraude en corruptie en specialist in risicomanagement en compliance voor accountantsorganisaties, – kantoren en bedrijven. Hij is tevens partner bij CompliAbility B.V.

Alle docenten

Inhoud

De Wwft is regelmatig aan wijzigingen onderhevig. Wat betekent dit voor uw werkzaamheden en uw kantoor? Zorg dat uw kennis up-to-date is!

De Wwft vraagt veel van u als accountant én van uw kantoor, terwijl niet iedereen hiervan op de hoogte is. Aandacht voor bijzondere transactiepatronen, nieuwe technologieën en risicovolle transacties is vereist. Ook zijn de meldgrenzen verlaagd en is de bewaarplicht aangescherpt. Van het kantoor wordt een verplichte interne risicobeoordeling verwacht. Hoe stelt u deze op? En hoe houdt u rekening met de wettelijke ruimte voor invulling op basis van risico’s en omvang?

Ook moet u vaak lastige afwegingen maken en blijkt het toepassen van de bestaande regelgeving in de Wwft lastiger dan gedacht. Moet u wel of niet melden? Welke transacties zijn echt ongebruikelijk? En wat is de impact van de nieuwe Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies voor uw kantoor? Tijdens deze cursus staan de eisen van de Wwft én een juiste uitvoering centraal. Met praktijkvoorbeelden behandelen wij lastige praktijksituaties.

 • Aangescherpt cliëntenonderzoek
 • Verplichte risicobeoordeling en compliance- en auditfunctie
 • Van risicobeoordeling naar interne maatregelen
 • Wanneer meldt u een ‘ongebruikelijke transactie’?
 • Vastlegging van risicobeleid, risicoprofielen en cliëntacceptatie
 • Omgaan met binnenlandse en buitenlandse PEP’s en UBO’s
 • Verplichting van identificatie en verificatie
 • Aanwijzingen die duiden op verhoogd risico (red flags)
 • NBA stappenplan Wwft- en fraudemeldingen

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Woensdag 13 december 2023 van 15:00 uur tot 20:00 uur
Beschikbaar
Locatie: Fletcher Hotel Utrecht Nieuwegein in Nieuwegein /routebeschrijving
Cursuscode: EOCU35898

Docent(en)

Steef de Vries

Steef de Vries MCC FFE

Steef de Vries MCC FFE is Financieel Forensisch Expert in witwassen, fraude en corruptie en specialist in risicomanagement en compliance voor accountantsorganisaties, – kantoren en bedrijven. Hij is tevens partner bij CompliAbility B.V.

Ervaringen van deelnemers

 • Praktische voorbeelden van de meest voorkomende gevallen waarop melding van Wwft van toepassing is
 • Goede cursus om je eigen signaleringskwaliteiten aan te scherpen
 • Prima mogelijkheid om de WWFT-kennis op te frissen en bij te houden
 • Goede cursus met praktisch handvatten