Thuis in uw branche

Simulatieopdrachten praktijkopleiding

Volg je de nieuwe praktijkopleiding? En kun je niet (volledig) voldoen aan de urennormen rond assurance-opdrachten in de MKB of Assurance opleiding? Dan bieden SRA en Full•Finance in samenwerking simulatieopdrachten aan waarmee je maximaal 100 assurance-uren door simulatie kunt uitvoeren.

Wat is de opzet van de simulaties?

In zowel de Mkb- als de assurance-variant van de praktijkopleidingen is er aandacht voor (overige) assurance-opdrachten. Er zijn alleen veel kantoren die moeite hebben om aan (voldoende) opdrachten te komen om deze assurance-uren ook écht in de praktijk te maken. De Raad voor de Praktijkopleidingen heeft daarom begin 2018 besloten dat simulatieopdrachten in de nieuwe Praktijkopleidingen gebruikt mogen worden. SRA biedt deze in samenwerking met Full•Finance aan voor beide stromingen binnen de Praktijkopleiding.

Er worden drie soorten simulaties aangeboden:

  1. Jaarrekeningcontrole: Gericht op het 2e, 3e of 4e semester van de praktijkopleiding (niet op het niveau van startbekwame accountant);
  2. Beoordelingsopdracht: In het derde jaar van de praktijkopleiding (niveau van startbekwame accountant);
  3. Prognose: In het derde jaar van de praktijkopleiding (niveau van startbekwame accountant).

De simulaties worden verplicht in combinatie met een begeleidingsdag vooraf en een begeleidingsdag achteraf gevolgd.

Type simulatie Uren simulatie
Jaarrekeningcontrole  48 uur assurance + begeleidingsdag vooraf en achteraf 
Beoordeling  30 uur assurance + begeleidingsdag vooraf en achteraf 
Prognose  20 uur assurance + begeleidingsdag vooraf en achteraf 

Kun je aan al je assurance-uren met simulaties voldoen? Helaas is dat niet mogelijk. De simulaties worden aangeboden voor een gedeelte van de genormeerde uren. In totaal kun je maximaal drie simulaties volgen in de praktijkopleiding. Dit betekent dat je als trainee in de praktijkopleiding ook altijd binnen je werkomgeving assurance-uren moet verrichten. De begeleidingsdagen rond simulaties vervangen wel de 'reguliere' begeleidingsdagen rond drie assurance-opdrachten (geldt wanneer je de 150 uurs variant binnen de Praktijkopleiding MKB volgt).

Ingangseisen

Je moet er als trainee wel op letten dat er ingangseisen gelden. Voor de simulatie van de jaarrekeningcontrole gelden geen aanvullende instroomeisen anders dan de instroomeisen die gelden voor toelating tot de praktijkopleiding. Tot de simulaties op niveau van startbekwame accountant worden uitsluitend trainees die door hun stagebureau zijn toegelaten tot het derde jaar van de praktijkopleiding toegelaten. Tevens dient de trainee de vakgebieden Audit & Assurance, Internal Control / Accounting Information Systems en Financial Accounting in de theoretische opleiding afgerond te hebben.

In jaar 1 of 2 van de praktijkopleiding kun je kiezen voor de simulatie jaarrekeningcontrole. In jaar 3 kun je kiezen voor beoordelingsopdracht en/of prognose Dit zijn overige assurance opdrachten op eindniveau (niveau van startbekwame accountant). Je kunt je in jaar 2 al aanmelden voor de simulatie op eindniveau. Als je niet wordt toegelaten tot jaar 3 kun je tot 2 weken voor aanvang kosteloos annuleren.

Bij deelname aan de simulaties Prognose en Beoordeling wordt er vanuit gegaan dat het trainingsprogramma van jaar 1 en 2 gevolgd is, waaronder de trainingen (of een vergelijkbare training bij een andere aanbieder): Effectief communiceren voor trainees en Professioneel presenteren voor trainees.

Een aantal weken voor aanvang van de simulatie ontvang je meer praktische informatie en een voorbereidende opdracht. Deze opdracht moet je voor aanvang hebben afgerond en meenemen naar de eerste dag.

Als je individuele dossier en rapportage met voldoende is beoordeeld, ontvang je een certificaat waarmee je de door jou gemaakte (overige) assurance-uren kunt aantonen.

Bij de simulaties op het niveau van startbekwame accountant moet het 'vierogenprincipe' worden toegepast. Na de eerste beoordeling door de docent moet een 2e beoordeling worden gedaan. De kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht.

Een actieve participatie aan de simulaties vanuit de trainee is vereist. SRA heeft de mogelijkheid om, in overleg met Full Finance en het SRA- of uw Stagebureau, bij niet actieve participatie te besluiten om geen deelnamecertificaat te verstrekken. 

Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat deze nieuwe vorm van simulaties vragen oproept. Heeft u vragen over de simulaties of de mogelijkheden om dit gezamenlijk op uw eigen kantoor te doen? Neem dan contact op met Laura Gijsbers (030 656 60 60 of lgijsbers@sra.nl).

Voor vragen over de mogelijkheden binnen jouw Praktijkopleiding kunnen trainees van het SRA-Stagebureau contact opnemen met Ruth Troostheide of Helen Stoelwinder (stagebureau@sra.nl of 030 656 60 60). Trainees van andere stagebureaus kunnen contact opnemen met Jurroen Cluitmans (j.cluitmans@fullfinance.nl of 055 355 99 79).