Thuis in uw branche
Flyer voor het accountantskantoor

Wat betekent de NVPE voor mijn kantoor?

Beeldmerk nieuwe PE-regeling

Opleiden wordt multidisciplinair. Vakbekwaamheid en persoonlijke ontwikkeling staan centraal, maar ook uw HR-beleid en uw organisatiecultuur spelen een rol in het opleidingspakket van de accountant. Daarom is van belang dat u de NVPE opneemt in uw kantoorbeleid.

Aandachtspunten voor uw accountantskantoor zijn:

  • Hoe gaat u de ontwikkelingen, output en processen van uw kantoor, de disciplines en de individuele accountant monitoren?
  • Hoe houdt u grip op de kwalitatieve ontwikkeling van uw medewerkers?
  • Stelt u een meerjarig strategisch opleidingsplan en een bijbehorende kwaliteitscyclus op?
  • Voldoet u aan de eisen van het toezicht van de SRA Reviewcommissie op naleving van de NVPE?

Strategisch opleidingsplan

Drie niveaus PEOpleiden wordt multidisciplinair én een aantoonbaar continu proces. Vanuit de beroepsorganisatie worden eisen gesteld, gebaseerd op de NVKS. Maar u zult ook als kantoor uw kwaliteitsbeleid moeten vertalen naar een dynamisch en strategisch opleidingsplan. Hiervoor kunt u de PDCA-cyclus hanteren.

Het strategisch opleidingsplan is op 3 niveaus te benaderen:

  • Kantoorniveau: welke eisen stelt u aan uw medewerkers en wat vindt u belangrijk vanuit uw organisatiecultuur? Zowel op het gebied van hard als soft skills.
  • Discipline-niveau: welke eisen stelt de controle- en de samenstelpraktijk aan de accountant op het gebied van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid?
  • Individueel niveau: welke ontwikkelingen vindt u belangrijk voor de individuele accountant? En welke wensen heeft de medewerker zelf?

Om het strategisch opleidingsplan op te stellen, moet u onder meer nadenken over de richtlijnen die u hanteert als kantoor, uw opleidingsbudget en hoe u de processen en ontwikkelingen gaat monitoren. En hoe legt u dit vast? De NVPE zorgt dus óók op kantoorniveau voor uitdaging!

Template Opleidingsplan

Met deze praktische template - een gestructureerde vragenlijst - doorloopt u de benodigde stappen om zo tot een kantoorspecifiek onderbouwd opleidingsplan te komen. En zorgt u ervoor dat dit plan aansluit bij de uitgangspunten van uw eigen kwaliteitsbeleid. Niet alleen inhoudelijk, maar juist de proceskant van het opleiden staat hierbij centraal. In de SRA-Praktijkhandreiking Permanente Educatie en het SRA-Opleidingsplan vindt u alle guidance die u nodig heeft om deze template goed in te kunnen vullen.

Downloads

Contact

Heeft u vragen over de PE-tool, de mogelijkheden bij u op kantoor, de opleidingsmogelijkheden of een andere vraag? regeling? Neem dan contact op met:

Chantal de Klein  Marjon Groten 
Chantal de Klein
Projectmanager
E cdeklein@sra.nl
T 030 656 60 60
Marjon Groten
Manager Incompany
E mgroten@sra.nl
T 030 656 60 60