Thuis in uw branche
Flyer voor de accountantFlyer voor het accountantskantoor

Veelgestelde vragen NVPE

Beeldmerk nieuwe PE-regeling

Welke stappen moet ik vastleggen in mijn portfolio? Hoe kan ik mijn PE-portfolio bijhouden? Ik gebruik de online tool MyPE. Moet ik dan ook nog bij de NBA mijn portfolio bijhouden? Hoe wordt er grip gehouden op de invulling van de PE-portfolio? De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

 1. Welke stappen moet ik vastleggen in je portfolio?
 2. Hoe kan ik mijn PE-portfolio bijhouden?
 3. Hoe wordt er grip gehouden op de invulling van de PE-portfolio?
 4. Hoe controleren SRA en de NBA of leden aan de PE-verplichting voldoen?
 5. Zijn alleen vaktechnische leerdoelen voldoende?
 6. Hoeveel leerdoelen per jaar wordt geadviseerd?
 7. Is alleen vastleggen van leerdoelen en leeractiviteiten voldoende?
 8. Ben ik vrij in het kiezen van mijn PE-leeractiviteiten?
 9. Worden er ook verplichte opleidingen en kennistoetsen vanuit de NBA voorgeschreven?
 10. Welke PE-instellingen zijn erkend?
 11. Wanneer lever ik mijn PE-portfolio in?
 12. Kan ik vrijstelling krijgen?
 13. Hoe lever ik bewijs van mijn leeractiviteiten?
 14. Ik ben vergeten om vóór 1 februari op de complianceknop te drukken. Wat nu?
 15. Ik heb al op de complianceknop gedrukt, maar ik ben nog iets vergeten in mijn PE-portfolio/ MyPE. Kan ik dat nog aanpassen?
 16. Waar moet ik mijn PE-portfolio nee toe sturen?
 17. Wie moet aan het einde van het jaar de uitvoering van mijn PE-portfolio accorderen?
 18. Is het verplicht om met de STARR-methodiek te evalueren?
 19. Ik heb meerdere leeractiviteiten gedaan om mijn leerdoel te behalen. Welke leeractiviteit moet ik dan gebruiken voor de reflectie?
 20. Kan ik na 31 maart nog een leerdoel verwijderen uit mijn PE-portfolio?

1. Welke stappen moet ik vastleggen in mijn portfolio?

Iedere accountant moet een persoonlijk portfolio bijhouden. In dit PE-portfolio moet u de volgende vijf zaken vastleggen:

 • Wat uw werkzaamheden zijn
 • Welke leerdoelen u per werkzaamheid hebt voor het komende jaar
 • Welke PE-activiteiten u van plan bent om te gaan verrichten in het kader van de door u geformuleerde leerdoelen
 • De wijze waarop u aan de leerdoelen hebt gewerkt
 • De behaalde leerresultaten

Eventuele bewijzen van de leeractiviteiten – denk aan certificaten en verslagen – moet u toevoegen aan uw persoonlijke portfolio.

2. Hoe kan ik mijn PE-portfolio bijhouden?

SRA heeft een online PE-tool (MyPE) ontwikkeld om het persoonlijke PE-portfolio eenvoudig in te vullen en bij te houden. In deze tool doorloopt u de 5 stappen uit het PE-model en slaat u digitaal alle certificaten en ander bewijsmateriaal op. Hiermee voldoet u direct aan de eisen van de NBA. Let wel: de vastlegging is vormvrij, waardoor u dus zelf mag bepalen welk systeem u voor de vastlegging kiest (SRA, NBA of andere vormen van vastlegging).

3. Hoe wordt er grip gehouden op de invulling van het PE-portfolio?

Als accountant bent u zelf verantwoordelijk voor het invullen van uw portfolio. Dit betekent dat u zelf uw leerdoelen moet opstellen en daarbij de benodigde activiteiten zoekt. Maar ook het kantoorbeleid zal hierin sturing kunnen geven. De NBA kan jaarlijks ook een aantal verplichte thema's of cursussen opleggen.

Het kantoor monitort en volgt gedurende het jaar de PE-ontwikkelingen van de medewerkers. Vanuit de SRA-Review zal worden getoetst hoe het kantoorbeleid rondom PE wordt uitgevoerd (procestoezicht). Ook kan het zijn dat u individueel uw PE-portfolio moet toelichten, dit wordt het producttoezicht genoemd.

4. Hoe controleren SRA en de NBA of leden aan de PE-verplichting voldoen?

Er is door SRA een toezichtsarrangement ondertekend met de NBA omtrent de PE-toetsing. Het procestoezicht wordt meegenomen in de SRA-Review. Er wordt bij het procestoezicht getoetst of uw kantoor de processen rondom opleiden en PE kwalitatief goed heeft ingericht. Daarnaast kunnen SRA en NBA steekproefgewijs portfolio’s opvragen om deze te toetsen (producttoezicht). Hierbij moet de desbetreffende accountant zijn of haar PE-portfolio inhoudelijk toelichten en wordt het PE-portfolio beoordeeld.

5. Zijn alleen vaktechnische leerdoelen voldoende?

Uiteraard maakt u een keuze op basis van uw eigen leerwensen. Wanneer deze veel met vaktechnische ontwikkelingen te maken hebben dan is het logisch dat u meer vaktechnische leerdoelen hebt. Maar let wel, er wordt in de NVPE nadrukkelijk genoemd dat er ook aandacht besteed moet worden aan houding en gedrag.

6. Hoeveel leerdoelen per jaar wordt geadviseerd?

De hoeveelheid leerdoelen zijn sterk afhankelijk van uw persoonlijke werksituatie. Heeft u uitgebreide werkzaamheden, dan zult u wellicht meer leerdoelen hebben. Er zijn geen minimale aantallen opgenomen. Bij gebruikers van MyPE is het gemiddeld aantal leerdoelen 8. Denkt u eraan dat u naast vaktechnische ontwikkeling ook houding en gedrag vanuit de NVPE aandacht moet geven in uw leerdoelen.

7. Is alleen vastleggen van leerdoelen en leeractiviteiten voldoende?

Nee, let erop dat u wel voldoende duidelijk maakt welke keuzes u maakt, wat het oplevert etc. In het portfolio moet o.a. duidelijk naar voren komen waarom u een leerdoel gekozen hebt, waarom de leeractiviteit bijdraagt aan het bereiken van het leerdoel en wat het u uiteindelijk opgeleverd heeft voor uw werk als accountant. Vergeet dus niet deze toelichtingen te schrijven. Hier wordt in het toezicht op getoetst.

8. Ben ik vrij in het kiezen van mijn PE-leeractiviteiten?

Alle activiteiten die nodig zijn om uw eigen werkzaamheden nu en in de toekomst te kunnen uitvoeren en om maatschappelijk relevant te blijven, beschrijft u in het persoonlijk portfolio. U bent voor een deel vrij om uw leeractiviteiten in te vullen. De NBA en uw eigen kantoor kunnen verplichte thema's of cursussen opleggen. Voor het overige kunt u vrij kiezen voor klassikale opleidingen en e-learning, maar ook voor andere soorten leeractiviteiten zoals intervisie, coaching, trainingen en kringbijeenkomsten. Belangrijk is dat u kunt verantwoorden waarom een bepaalde vorm van leeractiviteit bijdraagt aan het behalen van uw leerdoel, De meest tijdsefficiënte manier van leren is bijvoorbeeld niet altijd de meest effectieve om uw leerdoel te behalen. Zorg bij alle activiteiten altijd wel voor bewijsmateriaal en een goede evaluatie van de behaalde leerdoelen door deze activiteiten.

9. Worden er ook verplichte opleidingen en kennistoetsen vanuit de NBA voorgeschreven?

Het beleid voor verplichte cursussen en de kennistoets is niet gewijzigd. De NBA behoudt het recht om deze voor leden(groepen) verplicht te stellen.

10. Welke PE-instellingen zijn erkend?

De NBA werkt in de nieuwe PE-systematiek niet meer met erkende PE-instellingen, u bent vrij in de keuze waar u cursussen volgt. Bij SRA bent u aan het goede adres. SRA-Educatie is dé opleider voor het accountantskantoor in het mkb. Wij staan garant voor kwaliteit en actualiteit. Al onze docenten zijn specialist op hun vakgebied en staan midden in de praktijk. De nauwe samenwerking met SRA-Vaktechniek en de vele herkenbare praktijkvoorbeelden maken ons brede cursusaanbod uniek.

11. Wanneer lever ik mijn PE-portfolio in?

U beheert jaarlijks uw eigen portfolio. Dit betekent dat u alle vereisten uit het 5-stappenmodel moet doorlopen en vastleggen. Dit betekent ook dat u jaarlijks uiterlijk op 1 april het plan van aanpak gereed moet hebben. Daarnaast verklaart u jaarlijks uiterlijk op 31 januari dat u aan de PE-verplichting van het voorgaande jaar hebt voldaan. Dit doet u met een druk op de Compliance-button van de NBA.

12. Kan ik vrijstelling krijgen?

Omdat in het PE-model aandacht wordt besteed aan leeractiviteiten die aansluiten bij de eigen beroepspraktijk, worden er in principe geen vrijstellingen verleend. Conform artikel 8 van de NVPE kan het bestuur in bepaalde omstandigheden echter wel vrijstellingen en ontheffingen verlenen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de NBA.

13. Hoe lever ik bewijs van mijn leeractiviteiten?

Door jaarlijks het portfolio bij te houden en te evalueren op de leerresultaten in uw beroepspraktijk: hoe past u wat u hebt geleerd toe in uw werk? Daarnaast moet u conform artikel 4 van de NVPE bewijsmaterialen van verrichte PE-activiteiten (deelnamebewijzen, verslagen etc.) bewaren. Deze moeten tenminste 6 jaar bewaard blijven.

14. Ik ben vergeten om vóór 1 februari op de complianceknop te drukken. Wat nu?

Neem contact op met de PE-helpdesk van de NBA.

15. Ik heb al op de complianceknop gedrukt, maar ik ben nog iets vergeten in mijn PE-portfolio/ MyPE. Kan ik dat nog aanpassen?

Neem contact op met de PE-Helpdesk van de NBA.

16. Waar moet ik mijn PE-portfolio naar toe sturen?

U hoeft uw PE-portfolio niet op te sturen. U levert uw PE-portfolio alleen in als de NBA of de SRA-Review daar om vraagt in verband met proces- en/of producttoezicht.

17. Wie moet aan het einde van het jaar de uitvoering van mijn PE-portfolio accorderen?

Niemand, u bent als accountant verantwoordelijke voor uw eigen PE-portfolio. Wel kan het zo zijn dat door het kantoor waarbij u werkzaam bent, een accordering wordt ingeregeld (zie vraag 1).

18. Is het verplicht om met de STARR-methodiek te evalueren?

Nee, het is niet verplicht om met de STARR-methodiek te evalueren. Het wordt wel door de NBA aanbevolen. (zie vraag 1)

19. Ik heb meerdere leeractiviteiten gedaan om mijn leerdoel te behalen. Welke leeractiviteit moet ik dan gebruiken voor de reflectie?

Het gaat erom dat niet de leeractiviteit geëvalueerd wordt, maar het leerdoel zelf. Ofwel, in hoeverre heeft u het leerdoel bereikt door activiteiten in de praktijk uit te voeren. (zie vraag 1)

20. Kan ik na 31 maart nog een leerdoel verwijderen uit mijn PE-portfolio?

Nee, het is vanuit de NVPE nadrukkelijk niet de bedoeling dat een accountant na 31/3 leerdoelen verwijdert. Als een leerdoel niet behaald is, dan kun je dit toelichten bij het evalueren en reflecteren (stap 4 en 5) van het betreffende leerdoel.

Staat uw vraag er niet tussen? Kijk dan ook eens bij de meest gestelde vragen en antwoorden op de website van de NBA.

Contact

Chantal de Klein  Marjon Groten 
Chantal de Klein
Projectmanager
E cdeklein@sra.nl
T 030 656 60 60
Marjon Groten
Manager Incompany
E mgroten@sra.nl
T 030 656 60 60