Sla menu over
Thuis in uw branche

Evalueren en reflecteren in uw PE-portfolio

Sinds begin van 2021 werkt u voor uw permanente educatie aan uw PE-portfolio. U heeft nagedacht over uw plan van aanpak, met uw leerdoelen en leeractiviteiten, onder andere gericht op kennis, houding en gedrag.

Uiterlijk in het vierde kwartaal van het jaar reflecteert u op de professionele ontwikkeling die u heeft doorgemaakt. Maar wij adviseren u om daar al eerder aan te beginnen, bijvoorbeeld na iedere leeractiviteit. Hoe ziet dit er concreet uit?

In stap 4 beschrijft u de leeractiviteit. U moet zelf verantwoorden dat u voldoende inspanningen heeft verricht om uw leerdoel te behalen en uw vakbekwaamheid op niveau te houden. U voegt hiervoor bewijsmateriaal toe aan uw portfolio. Dit kan een opleidingscertificaat zijn, maar ook een verslag van een coachingsessie die u heeft gevolgd of zelfstudie die u heeft gedaan.

In stap 5 evalueert u in hoeverre u uw leerdoelen heeft bereikt en wat u van uw ontwikkeling merkt in de praktijk. U kunt hiervoor gebruik maken van de door de NBA aanbevolen STARR-methodiek.

In onderstaande video hebben we een vaardigheidsdoel geëvalueerd volgens de STARR-methodiek:

Wil u echter meer verdieping op dit onderwerp, lees dan vooral verder.

Voorbeeldevaluatie van een vaardigheidsdoel

Stel u heeft een vaardigheidsleerdoel om uw medewerkers beter te coachen, zodat die beter gaan presteren. De leeractiviteit die u heeft gekozen is een training Coachend leidinggeven. Tevens heeft u meegekeken tijdens een aantal voortgangsgesprekken van een collega vennoot met een medewerker en een boek gelezen over coachend leiderschap.

Situatie

Naar aanleiding van de training en het lezen van het boek over coachen heeft u eens per kwartaal een ontwikkelsessie voor uw medewerkers georganiseerd. U hebt met uw medewerkers afgesproken dat zij zelf deze afspraak mogen inplannen, zodat de verantwoordelijkheid bij hen ligt.

Taak

U heeft zich voorgenomen om tijdens de sessies vragen te stellen volgens het GROW-model, zodat medewerkers zelf gaan reflecteren op hun eigen situatie en uitdagingen en met oplossingen komen waar ze zelf mee aan de slag kunnen gaan.

Actie

U heeft reflectie- en activeringsvragen gesteld tijdens deze sessies. Dit heeft u geleerd tijdens de training Coachend leidinggeven. Dit viel niet altijd mee, omdat u in het begin de neiging voelde om gelijk een oplossing aan te dragen voor de problemen en vragen die door uw medewerkers werden ingebracht.

Resultaat

Het is u opgevallen dat medewerkers vaker zelf met oplossingen komen voor hun uitdagingen en meer eigenaarschap nemen voor hun werk. Dit heeft u te danken aan het stellen van goede vragen.

Reflectie

U bent tevreden en wilt deze vaardigheid ook overbrengen aan uw collega-leidinggevenden, zodat die hun assistenten op hun beurt beter kunnen begeleiden. U gaat uw collega’s hierin onderwijzen door middel van learning on the job.  Ook heeft u zich voorgenomen om nog meer diepgang aan te brengen aan uw coachingsvaardigheden door niet alleen te focussen op gedrag, maar ook op de onderliggende overtuigingen en gedachten van uw collega’s.

Voorbeeldevaluatie van een vaktechnisch leerdoel

Stel u heeft als leerdoel om fraude beter te detecteren bij uw huidige klanten. U heeft hiervoor o.a. de cursus signaleren van fraude en corruptie gevolgd en de e-learning over fraude om uw kennis hierover op te halen.

Situatie

U bent voor uw top 5 risicoklanten gaan brainstormen welke manieren er voor uw klanten zijn om te frauderen. Dit heeft u samen gedaan met 3 andere collega’s om elkaar op nieuwe ideeën te brengen.

Taak

Uw doel was om collega’s en uzelf te stimuleren om creatieve manieren te bedenken waarop deze klanten mogelijkerwijs kunnen frauderen. Niks mocht te gek zijn tijdens de brainstormsessie en er was volop vrijheid om de meeste bizarre mogelijkheden aan te dragen.

Actie

U heeft deze brainstormsessie gedegen voorbereid door een casus te maken van uw 5 klanten en de branches waarin die werkzaam zijn. Ook heeft u een eerste aanzet gegeven van mogelijke manieren om te frauderen. Naar aanleiding van de lange lijst van mogelijke manieren, hebt u per klant een shortlist gemaakt van 4 mogelijke manieren om fraude te plegen. Met de shortlist in uw hand heeft u een aantal checks gedaan bij deze 5 klanten, om te achterhalen of ze frauderen.

Resultaat

U hebt bij één klant een duidelijke red flag ontdekt, die u binnenkort met deze klant gaat bespreken. Bij een andere klant bent u op een situatie gestuit wat eigenlijk een grijs gebied voor u is: de klant heeft als vriendendienst een aantal diensten geleverd aan zijn klant, zonder daar bezoldigd voor te worden. Dit is gebeurd voordat uw klant een grote opdracht van zijn klant heeft gekregen.

Reflectie

U bent tevreden met het resultaat, en wilt deze manier van werken voor al jullie klanten implementeren. Naast het detecteren wilt u volgend jaar leren hoe u fraude bespreekbaar kunt maken bij de klant en kunt melden.

Afronding

Uiterlijk 31 januari in het jaar opvolgend rondt u de evaluatie af. Met een druk op de compliance button op de website van de NBA verklaart u dat u alle stappen heeft doorlopen en dat uw portfolio up-to-date is. Daarna bewaart u uw portfolio. U hoeft uw portfolio niet in te leveren bij de NBA, dit doet u alleen als hier specifiek om gevraagd wordt door de NBA. Dit gebeurt alleen als u in de steekproef voor het producttoezicht zit. 

Contact

Heeft u vragen over de nieuwe PE-regeling? Wilt u als individuele professional hulp bij het evalueren van uw leerdoelen? Of heeft u als kantoor hier ondersteuning bij nodig? Neem dan contact op met:

SRA-Educatie
E educatie@sra.nl
T 030 656 60 60