Massaal bezwaar plus procedure box 3 niet-bezwaarmakers

Op 20 mei 2022 oordeelde de Hoge Raad dat belastingplichtigen die te laat bezwaar maakten tegen aanslagen inkomstenbelasting vanaf 2017 (hierna: niet-bezwaarmakers), geen recht hebben op rechtsherstel box 3 naar aanleiding van het kerstarrest van 24 december 2021. De staatssecretaris maakte daarna in september 2022 bekend geen rechtsherstel box 3 aan de groep niet-bezwaarmakers te verlenen. Na intensief overleg met SRA en andere belangenorganisaties maakte de staatssecretaris in november 2022 bekend voor de niet-bezwaarmakers een massaalbezwaarplusprocedure in te richten. Op deze pagina is informatie verzameld over de massaalbezwaarplusprocedure box 3 voor niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020.

Overzichtsartikel

Laatste nieuws

Publicaties SRA

Officiële publicaties

Selectie rechtspraak

Op 20 mei 2022 oordeelde de Hoge Raad dat belastingplichtigen die te laat bezwaar maakten tegen aanslagen inkomstenbelasting vanaf 2017 (hierna: niet-bezwaarmakers), geen recht hebben op rechtsherstel box 3 naar aanleiding van het kerstarrest van 24 december 2021. Over de vraag of voor deze niet-bezwaarmakers toch recht bestaat op ambtshalve vermindering is een massaal bezwaar plus procedure aangewezen. Samen met de belangenorganisaties wordt een aantal zaken geselecteerd die aan de rechter wordt voorgelegd. In deze procedure wordt getracht om zo snel mogelijk een oordeel van de Hoge Raad te krijgen. In de selectie rechtspraak zijn samenvattingen alsmede verwijzingen naar de jurisprudentie inzake de massaal bezwaar plus procedure te vinden.

Exclusief voor Nieuwsbankabonnees

Archief

Publicaties SRA

Officiële publicaties

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Bureau Vaktechniek
E vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60