Thuis in uw branche

Selectie rechtspraak massaal bezwaar plus procedure box 3

Op 20 mei 2022 oordeelde de Hoge Raad dat belastingplichtigen die te laat bezwaar maakten tegen aanslagen inkomstenbelasting vanaf 2017 (hierna: niet-bezwaarmakers), geen recht hebben op rechtsherstel box 3 naar aanleiding van het kerstarrest van 24 december 2021. Over de vraag of voor deze niet-bezwaarmakers toch recht bestaat op ambtshalve vermindering is een massaal bezwaar plus procedure aangewezen. Samen met de belangenorganisaties wordt een aantal zaken geselecteerd die aan de rechter wordt voorgelegd. In deze procedure wordt getracht om zo snel mogelijk een oordeel van de Hoge Raad te krijgen. In de selectie rechtspraak zijn samenvattingen alsmede verwijzingen naar de jurisprudentie inzake de massaal bezwaar plus procedure te vinden.

Hoge Raad

  • Hoge Raad, 20-5-2022, 21/04407, ECLI:NL:HR:2022:720
    Zie de publicatie Hoge Raad geeft geen rechtsherstel box 3 aan te late bezwaarmakers (SRA-Vaktechniek, 23 mei 2022).

  • Hoge Raad, 24-12-2021, 21/01243, ECLI:NL:2021:1963
    In het Kerstarrest oordeelde de Hoge Raad dat de forfaitaire box 3-heffing over de jaren 2017 en 2018 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM. Om die reden werd in dat geval geoordeeld dat het box 3-inkomen moest worden verlaagd. Er moest worden uitgegaan van het werkelijke, lagere inkomen.

  • Hoge Raad, 14-6-2019, nr. 17/05606, ECLI:NL:HR:2019:816
    In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat de box 3-heffing in de jaren 2013 en 2014 op stelselniveau in strijd was met het Eerste Protocol bij het EVRM (artikel 1 EP). Concreet stelde de Hoge Raad dat op stelselniveau sprake was van schending van artikel 1 EP als het nominaal zonder (veel) risico’s gemiddelde haalbare rendement voor de jaren 2013 en 2014 lager was dan 1,2% (30% heffing over 4% forfaitair rendement). Over deze jaren was dat het geval. De Hoge Raad zag evenwel geen mogelijkheid om deze strijdigheid te herstellen en liet dit over aan de wetgever.

Proefprocedures

In de proefprocedures zijn nog geen uitspraken gedaan. Zodra in de proefprocedures uitspraken gepubliceerd worden, worden deze hier opgenomen.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Bureau Vaktechniek
E vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60