Thuis in uw branche

Consultatie NVKS

Voorschriften voor kwaliteitssystemen zijn niet nieuw, maar op dit moment verspreid over meerdere regelingen.

Wat verandert ten opzichte van nu is dat de NVKS leiden tot één set van regels voor accountantskantoren en accountantsafdelingen (alle accountantseenheden met uitzondering van accountantsorganisaties).

De NVKS geven net als in het verleden de betreffende accountantseenheid de mogelijkheid om bij het inrichten van het kwaliteitssysteem rekening te houden met haar aard en omvang. Nieuw in deze voorstellen is dat dit expliciet gemaakt is voor de kleine accountantseenheden die voldoen aan bepaalde grenzen. Zij hoeven bepaalde artikelen uit de NVKS niet toe te passen.

Stand van zaken

Met de implementatie van de NVKS is er sprake van één set van regels voor accountantskantoren en accountantsafdelingen (alle accountantseenheden met uitzondering van accountantsorganisaties). De NVKS hebben geen betrekking op de uitvoering van wettelijke controles. De NVKS moeten door alle accountantseenheden geïmplementeerd zijn op 1 januari 2018, maar mogen vanaf 1 januari 2017 al worden toegepast. Voorwaarde is wel dat dan aan alle bepalingen van de NVKS wordt voldaan.

Consultatie

Reactie SRA

Gerelateerd nieuws