Thuis in uw branche

De uitdaging van lerende organisaties

Column van Diana Clement, voorzitter SRA

  • Publicatiedatum: 16-5-2022
Diana Clement

Of je nu accountant bent, fiscalist of werkzaam in een andere discipline bij een SRA-kantoor: je blijft je hele leven lang leren. En dat is naast persoonlijke luxe, ook pure noodzaak. Niet alleen omdat de wereld binnen en buiten je vakgebied continu verandert, maar ook omdat het team waarbinnen je werkt zo sterk is als de zwakste schakel.

Of omdat belanghebbenden bij ons werk dat gewoonweg van ons verlangen. In het kader van ons kwaliteitsstreven ligt hier dus een grote verantwoordelijkheid.

Kunnen we er dan ervanuit gaan dat we die verantwoordelijkheid gezamenlijk nemen, en dat onze kennis in theorie en praktijk tiptop is? Nou, nee. Vanuit de SRA-reviewcommissie krijgen we elk jaar op basis van de kwalitatieve resultaten signalen dat de kennis (en de praktische uitvoering die daarmee samenhangt) op divers gebied verbeterd kan worden. Recente onderzoeken door de Stuurgroep Publiek belang maken bovendien duidelijk dat ‘we’ veel beter kunnen scoren op bepaalde deelgebieden.

Hiaat in kaart

Dus: Hoe staat het met de kennis binnen uw organisatie? Goed? Tja. Dat dachten een aantal van uw collega-kantoren ook. De verplichte kennistoets van de NBA zit in ‘the pocket’ en in MyPE worden de persoonlijke leerdoelen gekoppeld aan leeractiviteiten. Maar wanneer was de laatste keer dat u het (vak)kennisniveau op de diverse domeinen daadwerkelijk en kritisch bij uzelf, bij uw team of binnen uw hele organisatie getoetst heeft?

Leercycli

Een aantal kantoren en professionals, binnen en buiten SRA, heeft die stap tot zelfreflectie inmiddels genomen. Met een online toets, naar wens toegespitst op de eigen kantoorsituatie, wordt het kennisniveau van medewerkers in de samenstelpraktijk of op het gebied van externe verslaggeving periodiek gemeten. Eventuele kennishiaten op deelgebieden worden direct in kaart gebracht. De organisatie kan hierop meteen kwaliteitsverbeteringen en leeractiviteiten afstemmen.

Kennis geen garantie

De kennistoetsen blijken overigens flinke eye-openers, ook voor kantoren die de eigen kwaliteit en  toekomstbestendigheid serieus nemen. Maar waar kennis een cruciale factor is in lerende organisaties, staat ‘kennis’ niet gelijk aan ‘lerend vermogen’. Leervermogen houdt meer in dan het reproduceren van feitelijke kennis uit een boek of opleiding. Dat kennis aanwezig is en verder ontwikkeld en toegepast wordt, is nog geen garantie voor het feit dat een organisatie in staat is om te leren. Er ligt dus nog een grotere uitdaging.

Outside-in perspectief

Nieuwe informatie absorberen, internaliseren en deze vervolgens effectief toepassen in allerlei (werk)situaties is daarbij een belangrijke factor. Dat bleek ook nog maar weer eens toen we onlangs de AFM bij mijn kantoor op bezoek kregen. Tijdens het overigens zeer prettige kennismakingsgesprek, werd ons de vraag gesteld wat we als kantoor en professionals hebben geleerd van de onderhandenwerk-kwestie bij Accon avm. Of van de cyberaanval op Crowe Foederer.

Toekomstbestendig zijn

Ook op basis van deze signalen is het van belang om het leren van de medewerkers te blijven faciliteren en je als organisatie continu te transformeren. Hoe klein of groot uw kantoor ook is. Wanneer uw kantoor dat vermogen heeft om zich steeds aan te passen aan de omgeving, flexibel en dynamisch te zijn, dan kunt u bij welke verandering dan ook overleven!

Diana Clement
Voorzitter SRA