Thuis in uw branche

Wel of geen verzekeringsplicht?

Helpdesk Fiscaal

  • Publicatiedatum: 1-12-2015

Een natuurlijk persoon is 100% aandeelhouder van een BV (holding), welke BV 100% aandeelhouder is van een dochter-BV (werk-BV). De natuurlijke persoon is statutair bestuurder van de holding. De holding is (de enige) statutair bestuurder van de werk-BV. De natuurlijk persoon is in dienst van / wordt verloond bij de werk-BV. Is, als gevolg van het feit dat de natuurlijk persoon geen statutair bestuurder van de werk-BV is, sprake van sociale verzekeringsplicht?

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.