Thuis in uw branche

Vreemde Valuta

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 5-3-2021

Deze praktijkhandreiking behandelt de verwerking, waardering en presentatie en toelichting van vreemde valuta in de jaarrekening.

De update van deze praktijkhandreiking (d.d. 05-03-2021) is gewijzigd aangezien er per 1 januari 2020 de volgende veranderingen in de richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn doorgevoerd:

  • rechtspersonen mogen baten en lasten niet langer omrekenen tegen slotkoers;
  • omrekening activa en passiva (m.u.v. goodwill) van een bedrijfsuitoefening in het buitenland moet tegen slotkoers;
  • omrekeningsverschillen bij (gedeeltelijke) vervreemding van buitenlandse activiteiten worden verantwoord in het resultaat en niet langer overgeboekt naar de overige reserves.
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.