Thuis in uw branche

Intercompanytransacties

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 17-5-2022

In de praktijkhandreiking 'Intercompanytransacties' worden de consequenties van de intercompanytransacties behandeld. Met name is de vraag van belang of en zo ja, waar er op deze transacties resultaat als gerealiseerd kan worden beschouwd.

Daarmee houdt dan tevens de vraag verband of deze transacties in de vennootschappelijke jaarrekening leiden tot een hoger of lager uitkeerbaar vermogen.

In de praktijk leidt de toepassing van de richtlijn 'Intercompanytransacties in de jaarrekening' tot veel vragen. Overigens is de richtlijn ook van toepassing op kleine rechtspersonen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.