Thuis in uw branche

Actuele waarden bij waardering materiële vaste activa

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 17-5-2022

Deze praktijkhandreiking richt zich op de toepassing van het Besluit actuele waarde bij de waardering van materiële vaste activa in eigen gebruik en als vastgoedbelegging door entiteiten niet zijnde financiële instellingen.

In de praktijk blijken regelmatig vragen te bestaan over de toepassing van de waarderings- grondslag actuele waarde, het verschil tussen vervangingswaarde en actuele waarde en de verwerking van herwaarderingen en afschrijvingen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.