Thuis in uw branche

Materiële vaste activa onderscheid commercieel en fiscaal

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 17-5-2022

De aftrek van kosten in verband met afschrijvingen bij de inkomsten- en de vennootschapsbelasting is sinds 2007 beperkt. Dat weet u. Daarbij gaat het alleen om fiscale afschrijvingen. De wet- en regelgeving voor het bepalen van de commerciële afschrijvingen zijn niet gewijzigd.

De wijzigingen in de wet- en regelgeving over de afschrijvingsbeperking hebben consequenties voor de verwerking, presentatie en toelichting in de jaarrekening. In de praktijkhandreiking 'Materiële vaste activa onderscheid commercieel en fiscaal' krijgt u hierop toelichting.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.