Thuis in uw branche

Personeelsbeloningen / Pensioenen

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 17-5-2022

Deze handleiding bij cq toelichting op 'RJ 271 Personeelsbeloningen' heeft betrekking op versie Richtlijn 271 (aangepast 2016). In deze praktijkhandreiking Personeelsbeloningen / Pensioenen beperken wij ons tot paragraaf 3 van de richtlijn.

De richtlijn volgt in tegenstelling tot vorige richtlijnen meer de verplichtingenbenadering, zoals opgenomen in RJ 252 en sluit aanzienlijk beter aan op de in Nederland gebruikelijke pensioenpraktijk dan de vorige richtlijnen (defined benefit - defined contribution).

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.