Thuis in uw branche

Opleiding: AI Compliance Officer (CAICO®)

Opereer op het snijvlak van technologie, ethiek en recht

De komst van nieuwe Europese AI-regelgeving (AI Act) benadrukt de cruciale rol van accountants bij het bieden van gedegen advies over de compliance-aspecten van AI. Zorg dat u als AI Compliance Officer in deze behoefte kunt voorzien!

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 2495,00
Groepsgrootte: 24
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 15
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Compliance officer
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

 • De ethische en juridische kanten van compliance en governance-aspecten van AI te begrijpen.
 • Overeenkomsten en verschillen tussen specifieke AI-wetgeving en overkoepelende regelgeving, zoals de AVG, te evalueren.
 • Te adviseren (intern en extern) over complexe AI gerelateerde vraagstukken.
 • Een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van AI-compliance en governance-strategieën binnen mijn organisatie.

Uw docent

Arnoud Engelfriet

mr. ir. Arnoud Engelfriet

Arnoud Engelfriet is Chief Knowledge Offcer (CKO) bij ICTRecht en Opleidingsdirecteur met expertise IT en recht in brede zin, AI, algoritmes en privacy.

Alle docenten

Inhoud

De komst van nieuwe Europese AI-regelgeving (AI Act) benadrukt de cruciale rol van accountants bij het bieden van gedegen advies over de compliance-aspecten van AI. Zorg dat u als AI Compliance Officer in deze behoefte kunt voorzien!

In een tijd waarin AI een onmisbaar onderdeel van onze samenleving is geworden, is het van belang om de potentiële risico's te begrijpen en te beheersen. Als accountant moet u zich bewust zijn van de mogelijkheid van bias, fouten en andere risico's die voortkomen uit het gebruik van AI. Wanneer is er volgens de nieuwe AI act bijvoorbeeld sprake van een ‘high risk’ situatie? Deze risico's kunnen niet alleen financiële schade veroorzaken, maar ook de reputatie van uw eigen kantoor óf uw klanten aantasten. Als AI Compliance Officer heeft u een essentiële rol in de advisering richting uw klanten en in het waarborgen van naleving en ethische praktijken binnen uw eigen kantoor.

Door het volgen van deze opleiding krijgt u niet alleen een stevig theoretisch fundament, maar ook praktische vaardigheden die direct toepasbaar zijn in uw dagelijkse compliance- en advies werkzaamheden. U leert complexe AI-gerelateerde vraagstukken te identificeren en te analyseren, en deze inzichten te vertalen naar actieplannen en beheersingsmaatregelen die voldoen aan de nieuwe AI Act. Het is mogelijk om na deze opleiding de titel CAICO® (Certified AI Compliance Officer) te behalen, die aangeeft dat u beschikt over de benodigde expertise op het gebied van AI, ethiek en compliance.

 • Introductie in AI Compliance & Governance
 • De basis van de nieuwe AI Act
 • De positie van de AI Compliance Officer
 • Wettelijke en ethische kaders
 • Relatie tussen AI en AVG: wat zijn de aandachtspunten?
 • Technische vormen en werking van AI
 • Nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van AI-systemen
 • AI en gegevensbescherming, internationaal privaatrecht en datagovernance
 • De uitdagingen van bias in AI
 • Praktijkcasussen

Bijzonderheden
Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de ICTRecht Academy en is exclusief voor SRA-leden. U kunt deelnemen tegen een zeer aantrekkelijke prijs en u bent ervan verzekerd dat de cursusgroep bestaat uit deelnemers uit uw eigen branche.

De opleiding bestaat uit 3 praktijkdagen met daarnaast webinars en e-learnings. Bij de praktijkdagen wordt aangenomen dat u de webinars en e-learnings hebt afgerond. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Titel ‘CAICO®’
Wilt u ook de titel CAICO behalen? Dan kunt u de opleiding afsluiten met een digitale eindtoets. Deze wordt drie weken na de laatste praktijkdag als online meerkeuzetoets aangeboden.
Na het positief afronden van de eindtoets ontvangt u het certificaat met recht tot voeren van beschermde titel ‘CAICO®’.

 

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Woensdag 6 november 2024
Woensdag 13 november 2024
Woensdag 20 november 2024
Alle dagen van 10:00 uur tot 16:00 uur
Beschikbaar
Locatie: SRA in Utrecht /routebeschrijving
Cursuscode: EALE38441

Programma

Webinars

 • Menselijke controle en menselijk toezicht (40 minuten)

-Introductie in AI Compliance & Governance, inclusief de positive van de AI Compliance officer.

-Uitleg over de wettelijke en ethische kaders die van toepassing zijn op AI-systemen, zowel AI Act/Liability als AVG/CRA/DSA/ Data Act/e.v.

 • Technische robuustheid en veiligheid (40 minuten)

-Introductie technische vormen en werking van AI.

-Introductie nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van AI-systemen.

 • Datagovernance, diversiteit en maatschappij (1 uur)

-Overzicht van gegevensbescherming, IPR en datagovernance in de context van AI.

-Uitleg over de uitdagingen van bias in AI, het belang van diversiteit in AI-ontwikkeling en de juridische implicaties van discriminatie.

-Overzicht van de principes van verantwoording, minimalisering van negatieve gevolgen en de eisen voor verslaglegging in de context van AI.

E-learnings

 • Menselijke controle en menselijk toezicht (1 uur)

-AI Act, Guidelines en Liability Directive: Oefeningen over structuur, toepassing en handhaving van deze nieuwe wetten en kaders.

-Werken met begrippen rondom controle en toezicht, zoals Human-in-the-loop en feedbackmechanismen.

-Case study analyse van real-world scenarios waarin het gebrek aan menselijk toezicht problemen veroorzaakte.

 • Technische robuustheid en veiligheid (1 uur)

-Leren werken met technische robuustheid, uitwijkplannen en veiligheid.

-Interactieve oefening over accuratesse, precisie, bias en andere kerntermen bij ML-statistiek.

-Scenario-oefening over de principes van verantwoording, minimalisering van negatieve gevolgen en de eisen voor verslaglegging in de context van AI.

 • Datagovernance, diversiteit en maatschappij (1 uur)

-Oefening herkennen potentie voor bias en keuze voor strategieën voor minimalisatie daarvan.

-Oefening over de impact van AI op maatschappelijk welzijn en het milieu, duurzaamheid en de bredere sociale gevolgen van AI.

-Oefening AI-beslissingen traceren, uitleggen en communiceren aan diverse stakeholders.

Praktijkdagen

 • Dag 1
  09.30 – 10.00 Inloop
  10.00 – 11.00 De regulering van AI nader bekeken
  11.00 – 11.15 Pauze
  11.15 – 11.45 Algoritmen en transparantie: juridische uitdagingen
  11.45 – 12.30 Juridische gevolgen van autonome AI-besluitvorming
  12.30 – 13.30 Lunch
  13.30 – 14.30 Integreren van AI in juridische workflows
  14.30 – 14.45 Pauze
  14.45 – 16.00 Eindcasus: Autonome besluitvorming

 • Dag 2
  09.30 – 10.00 Inloop
  10.00 – 11.00 Bewustzijn van gegevensprivacy en -beveiliging
  11.00 – 11.15 Pauze
  11.15 – 11.45 AI Act: Beheersen van high-risk AI
  11.45 – 12.30 Best practices Impact Assessments
  12.30 – 13.30 Lunch
  13.30 – 14.30 Casus: AI en rechtspraak
  14.30 – 14.45 Pauze
  14.45 – 16.00 Eindcasus: Compliance assessment

 • Dag 3
  09.30 – 10.00 Inloop
  10.00 – 11.00 Toekomst van AI
  11.00 – 11.15 Pauze
  11.15 – 11.45 De ALTAI Assessment List: Compliance in de praktijk
  11.45 – 12.30 Uitleg krijgen van AI analyses (XAI)
  12.30 – 13.30 Lunch
  13.30 – 14.30 Discussie AI, Ethiek en Professionaliteit
  14.30 – 14.45 Pauze
  14.45 – 16.00 Eindcasus: “AI Anti-Arm”

Bij de praktijkdagen wordt aangenomen dat u de webinars en e-learnings hebt afgerond.

Docent(en)

Arnoud Engelfriet

mr. ir. Arnoud Engelfriet

Arnoud Engelfriet is Chief Knowledge Offcer (CKO) bij ICTRecht en Opleidingsdirecteur met expertise IT en recht in brede zin, AI, algoritmes en privacy.

Mark Zijlstra

mr. Mark Zijlstra

Mark Zijlstra is Legal Tech Consultant bij ICTRecht met expertise Legal Tech, AI, contractenrecht, ondernemingsen arbeidsrecht.

Machiel Takens

mr. Machiel Takens

Machiel Takens is Legal Counsel bij ICTRecht met expertise Cloud, Privacy, Contracten, Zorg & ICT en AI.

Abel Hoogeveen

mr. Abel Hoogeveen

Abel Hoogeveen is Legal Tech Consultant bij ICTRecht met expertise Legal Tech en AI.