Sla menu over
Thuis in uw branche

Compliance kring 2024-2025

SRA organiseert op vier locaties SRA-Compliance kringen
Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een gastspreker 'oplossingsgericht' een thema met betrekking tot compliance.

Overzicht

Bestemd voor

Compliance officer

Leerdoelen

Overall leerdoel:
Vanuit de compliance officers praktijk op de hoogte blijven van de actuele wet- en regelgeving en hierover sparren met deskundigen en collega’s.

Ik ben in staat om:

 • De eisen uit relevante wet- en regelgeving met betrekking tot fraude en corruptie te vertalen naar mijn werkzaamheden en in te spelen op risico's met betrekking tot fraude en corruptie.
 • Een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling uit te voeren en toereikende maatregelen n.a.v. uitkomsten OKB's te nemen.
 • De actualiteiten op het gebied van wet- en regelgeving toe te passen en bij te dragen aan de naleving ervan in de praktijk.
 • De controles volgens de laatste kwaliteitsstandaarden uit te voeren, ISQM2 toe te passen en bij te dragen aan de uitvoering ervan in de praktijk.

Inhoud

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een gastspreker ‘oplossingsgericht’ een thema met betrekking tot compliance.

Er is gelegenheid om met de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond het thema. U kunt vooraf cases uit uw praktijk over het onderwerp inbrengen.

De bijeenkomsten worden veelal voorgezeten door een lid van de SRA-Commissie Vaktechniek. Het overleg is exclusief bedoeld voor compliance officers werkzaam bij SRA-kantoren en uitsluitend toegankelijk voor leden van de kring.

Tijden

 • Start altijd om 16.00 uur en eindigt om 18.30 uur
 • Aansluitend vindt er een netwerkborrel plaats

Programma 2024-2025

 • Frauderisico’s en corruptie (oktober 2024)
 • OKB en SIRA - best practices (nov-dec 2024)
 • Compliance bij mkb-opdrachten (maart 2025)
 • COS 220 kwaliteitsbeheersing - ISQM2 (juni 2025)

Voordelen lidmaatschap

 • U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten
 • U houdt uw vaktechnische kennis up to date
 • U heeft invloed op de keuze van de thema's en de te behandelen stof
 • U investeert 10 PE-uren (AA/RA/RC) of 10 (RB) PE-punten per bezochte bijeenkomst*

*Ook in het kader van de NPVE is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2024-2025 voor vier bijeenkomsten € 755 (€ 189 per bijeenkomst). Het kringlidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd.  

Er zijn Compliance kringen in Eindhoven (Van der Valk), Houten (Van der Valk), Nootdorp (Van der Valk) en Zwolle (Mercure)

Locatie & Datum

Tijd & bijzonderheden
De kringbijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er (desgewenst) een netwerkborrel plaats.
Wanneer
08-10-2024, 03-12-2024, 05-03-2025 en 12-06-2025.
Cursuscode
FVKR38772
Beschikbaar
Tijd & bijzonderheden
De kringbijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er (desgewenst) een netwerkborrel plaats.
Wanneer
24-09-2024, 11-12-2024, 13-03-2025 en 17-06-2025
Cursuscode
FVKR38773
Beschikbaar
Tijd & bijzonderheden
De kringbijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er (desgewenst) een netwerkborrel plaats.
Wanneer
09-10-2024, 25-11-2024, 04-03-2025 en 10-06-2025
Cursuscode
FVKR38774
Beschikbaar
Tijd & bijzonderheden
De kringbijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er (desgewenst) een netwerkborrel plaats.
Wanneer
25-09-2024, 28-11-2024, 10-03-2025 en 19-06-2025
Cursuscode
FVKR38775
Beschikbaar

Programma

Frauderisico’s en corruptie (sept-okt 2024)

Menig accountant meent dat corruptie, omkoping, afdreiging of belangenverstrengeling aan hun cliënten voorbijgaan. Deze begrippen worden ook in onze controlestandaarden nauwelijks besproken. Dit zijn echter veruit de meest voorkomende vormen van witteboordencriminaliteit, die tot zeer hoge boetes kunnen leiden. Bovendien is een aantal corruptiesituaties ook een vorm van fraude en daarmee een significant controlerisico. Met de vernieuwde NBA Handreiking 1137 is corruptie een actueel onderwerp, zowel in de controle- als in de samenstelpraktijk. Tijdens deze bijeenkomst wordt dieper ingegaan op hoe om te gaan met corruptierisico’s zowel proactief als wanneer de situatie zich voordoet. De bijeenkomst kent een praktische insteek met gebruik van praktijkvoorbeelden.
Gastspreker: drs. Peter Schimmel RA CFE, is als forensisch accountant specialist deskundig onderzoek in financieel economische geschillen en adviseur/onderzoeker in integriteitskwesties en partner bij BDO Forensics & Technology.

OKB en SIRA - best practices (nov-dec 2024)

De OKB functioneert onvoldoende als kwaliteitswaarborg, concludeert de AFM na recent afgerond onderzoek met als titel ‘De diepte in’. Welke lessen kunt u als compliance officer trekken uit het recente onderzoek? Hoe zorgt u ervoor dat u de OKB met voldoende kennis en diepgang uitvoert en hoe integreert u deze lessen in de SIRA vertaalslag kwaliteit in uw accountantsorganisatie? Uiteraard worden ook alternatieve kwaliteitsmaatregelen geschetst en onder welke omstandigheden deze in te zetten.
Gastspreker: drs. Koen Borst RA is audit- en compliance professional bij het Compliance kantoor en parttime docent Financial Audit (Vrije Universiteit, Amsterdam).

Compliance in mkb-opdrachten (maart 2025) 

Tijdens deze bijeenkomst worden op praktische en interactieve wijze de compliance aspecten bij mkb-opdrachten in de SRA-praktijk behandeld. Het gaat dan om samenstellingsopdrachten, maar ook overige opdrachten zoals advisering en opdrachten in een geschil komen aan bod. De onderwerpen worden behandeld aan de hand van de vragen die aan bureau Vaktechniek van SRA worden gesteld, aandachtspunten uit praktijkhandreikingen en best practices.
Gastspreker: Elly van der Velden AA, onder meer verbonden aan SRA-bureau Vaktechniek.

COS 220 kwaliteitsbeheersing - ISQM2 (juni 2025)

In internationaal verband zijn de kwaliteitsstandaarden ISQM1 (kwaliteitsbeheersing) en ISQM2 (opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling) al enige tijd van toepassing. In Nederland worden de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van deze standaarden, die leiden tot wijzigingen ten opzichte van de huidige NVKS en Wta/Bta. Vooruitlopend daarop zijn in diverse controlestandaarden aanpassingen doorgevoerd die verband houden met kwaliteitsbeheersing. Daarnaast heeft de AFM een themaonderzoek uitgevoerd naar de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en aanbevelingen gedaan ter versterking van dit instrument. In deze kringbijeenkomst bespreken we de stand van zaken en gaan we in op de gevolgen voor de praktijk.
Gastspreker: P. (Pieter) Mansvelder RA; partner bij Kriton, verbonden aan het vaktechnisch bureau van SRA, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en lid van de Accountantskamer.

Docent(en)

Peter Schimmel

drs. Peter Schimmel RA CFE

drs. Peter Schimmel RA CFE is als forensisch accountant specialist deskundig onderzoek in financieel economische geschillen en adviseur/onderzoeker in integriteitskwesties en partner bij BDO Forensics & Technology.

Koen Borst

drs. Koen Borst RA

drs. Koen Borst RA is onafhankelijke audit- en compliance professional bij het Compliancekantoor en parttime docent Financial Audit bij de Vrije Universiteit, Amsterdam.

Elly van der Velden

Elly van der Velden AA

Elly van der Velden AA is verbonden aan SRA-bureau Vaktechniek.

Pieter Mansvelder

Pieter Mansvelder RA

Pieter Mansvelder RA is partner bij Kriton, verbonden aan het vaktechnisch bureau van SRA, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en lid van de Accountantskamer.

Contact

Daniëlle Jansen

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Kringbijeenkomsten