Thuis in uw branche

Masterclass: De succesvolle Compliance Officer

Compliance gaat over meer dan ‘voldoen aan wet- en regelgeving’

Het toezicht op het accountantskantoor is verscherpt. De regelgeving neemt alsmaar toe en de eisen aan de kwaliteit zijn hoog. Uw rol als compliance officer is belangrijker dan ooit!

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 645,00
Prijs niet-leden: € 815,00
Groepsgrootte: 12
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 7
Bestemd voor: Compliance officer
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

  • De impact van mijn compliance functie binnen mijn kantoor te vergroten.
  • Als compliance officer te vertrouwen op mijn professional judgement.

Inhoud

Het toezicht op het accountantskantoor is verscherpt. De regelgeving neemt alsmaar toe en de eisen aan de kwaliteit zijn hoog. Uw rol als compliance officer is belangrijker dan ooit!

Bij compliance gaat het er niet alleen om dat u de regels kent, maar vooral dat u gefundeerd beslissingen neemt én vertrouwt op uw eigen professional judgement. Hoe zorgt u ervoor dat úw kantoor voldoet aan alle kwaliteitsstandaarden? Wat kunt u leren van de uitkomsten van recente reviews, boetebesluiten en cultuurscans? Ook de gevolgen van het Wetsvoorstel toekomst accountancysector komen aan bod.

In deze masterclass gaat u met uw eigen praktijkcases in een kleine groep aan de slag. U leert hoe u fouten in dossiers opspoort én uw bevindingen vertaalt naar een effectief kwaliteitsbeleid. En hoe creëert u draagvlak voor uw kwaliteitsbeleid en zorgt u dat uw kantoor daaraan opvolging geeft.

De definitieve inhoud is afhankelijk van de aangeleverde dossiers, maar bestaat o.a. uit:

  • Update regelgeving inclusief Wetsvoorstel toekomst accountancysector
  • Ervaringen met recente reviews: waar gaat het in de praktijk vaak mis?
  • Vertalen van review-bevindingen naar compliance maatregelen
  • Kwaliteitsmaatregelen verankeren in uw kantoororganisatie
  • Cultuur en compliance
  • Hoe haalt u meer uit uw functie als compliance officer?

Bijzonderheden
Voorafgaand kunt u (geanonimiseerde) stukken uit uw eigen praktijk aanleveren. De presentatie is maatwerk en wordt afgestemd op de cursusgroep. De presentatie komt daarom na de cursus beschikbaar.