Thuis in uw branche
Lees meer over de 1-meting

Nulmeting (praktijkopleiding MKB of Assurance)

Al uw uitdagingen voor de komende jaren in één rapportage

Bent u net gestart met uw praktijkopleiding MKB of Assurance? De eerste stap is te weten waar u staat in uw ontwikkeling tot beginnend accountant.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 135,00
Prijs niet-leden: € 135,00
PE-uren/punten:
Bestemd voor: Trainee
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

  • Mijn sterke- en ontwikkelpunten op het gebied van soft skills te herkennen.
  • Mijn Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) op te stellen aan de hand van aanknopingspunten uit de nulmeting.

Uw contactpersoon

Laura Gijsbers

Laura Gijsbers

Projectmanager Educatie

lgijsbers@sra.nl
.

Inhoud

Bent u net gestart met uw praktijkopleiding MKB of Assurance? De eerste stap is te weten waar u staat in uw ontwikkeling tot beginnend accountant.

Soft skills zijn steeds belangrijker voor een accountant. Deze verbetert u de komende jaren tijdens de praktijkopleiding. De nulmeting van SRA helpt u om op basis van de CEA-eindtermen een helder beeld van uw sterktes en zwaktes te krijgen (ist-positie). Waar blinkt u nu al in uit? En welke vaardigheden moeten nog verder ontwikkeld worden?

Via een online portal vult u een vragenlijst in en geeft u personen uit uw (werk)omgeving toegang om vragen over u te beantwoorden. De antwoorden zijn gekoppeld aan de ontwikkelpunten waar u aan het einde van uw praktijkopleiding aan moet voldoen. Nadat iedereen heeft gereageerd, vatten wij de uitkomsten samen in een online rapportage. U krijgt een analyse die als startpunt dient voor uw verdere ontwikkeling (soll-positie).

Deze rapportage gebruikt u voor het vormgeven van uw POP. Ook koppelt u uw ontwikkelpunten direct aan het (verplichte) trainingsprogramma en intervisie van de Praktijkopleiding. Deze 0-meting en rapportage zijn zowel gericht op de MKB als de Assurance variant.

  • 0-meting op basis van de CEA-eindtermen voor startbekwame accountants
  • 360-graden feedback
  • Mogelijkheid om zelf beoordelaars uit te nodigen
  • Reminders aan beoordelaars versturen
  • Uitgebreide analyse per CEA-eindterm
  • Analyse van uw ‘top’ sterktes en ‘top’ ontwikkelpunten
  • Complete en betrouwbare input voor uw POP en invulling trainingsprogramma

U ontvangt na aanmelding binnen drie werkdagen een e-mail met inloggegevens tot het online portal.

Wij adviseren u om aan het einde  van jaar 2 een 1-meting te doen en hiermee het trainingsprogramma voor jaar 3 vast te stellen. In uw rapportage ziet u duidelijk de verschillen tussen uw 0- en 1-meting terug.

Lees meer over de 1-meting

Overzicht CEA eindtermen 
Om u te ondersteunen bij het schrijven van uw POP en de keuze voor uw cursusprogramma vindt u hier een overzicht welke CEA eindtermen tijdens welke trainingen aan de orde komen. 

 

Datum & tijd

Datum & tijd:
U kunt zich het hele jaar inschrijven voor deze E-learning module
Beschikbaar
Cursuscode: ELEX13412