Thuis in uw branche
Bekijk de IT-kringen

IT-kring 2024

Sparren met collega’s over IT-vraagstukken

Tijdens de bijeenkomsten van deze kring wordt een actueel thema aan de hand van een praktijkcasus besproken, wordt kennis gedeeld en worden ervaringen uitgewisseld.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 905,00
Prijs niet-leden: € 1080,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 14
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder, IT-manager
Leerdoelen:

Overall leerdoel:
Op de hoogte blijven van actualiteiten op het gebied van IT en dit kunnen toepassen in de praktijk.

Ik ben in staat om:

 • IT-vraagstukken beter te doorgronden en meer grip te krijgen op mijn IT(-uitgaven);
 • De belangrijkste IT-vraagstukken en actualiteiten te begrijpen en te vertalen naar concrete oplossingen voor mijn kantoor;
 • Mijn netwerk van collega IT-verantwoordelijken te onderhouden.

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

Deze kring richt zich op kantoren tot +/- 25 medewerkers en is bedoeld voor degenen die binnen hun kantoor (mede)verantwoordelijk zijn voor IT en/of de IT-vraagstukken.

Tijdens de bijeenkomsten van deze kring worden aan de hand van een aantal praktijkcases onderwerpen besproken en ervaringen gedeeld met collega kantoren. Daarbij gaat het om de problematiek, de mogelijkheden, concrete praktische handvatten en het inzicht in actuele ontwikkelingen om de inzet van IT binnen het kantoor te verbeteren.

Er is gelegenheid om met de voorzitter, deskundige gastsprekers en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond de thema’s. Ook kunt u cases uit uw praktijk over het onderwerp inbrengen. De bijeenkomsten zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de kring.

Tijden

 • Start altijd om 16.00 uur en eindigt om 19.00 uur
 • Pauze met broodjes en gelegenheid tot netwerken

Programma 2024

 • Compliant in security (april)
 • Documentmanagement / SharePoint (juni)
 • Trends en Ontwikkelingen (september)
 • AI – ontwikkelingen een jaar later (november)
 • IT-Inspiratiesessie (december)

Voordelen lidmaatschap

 • u bent verzekerd van deelname aan de kringbijeenkomsten
 • u heeft invloed op de keuze van de te behandelen stof;
 • u kunt desgewenst een vervanger afvaardigen (als het onderwerp hierom vraagt);
 • u investeert 14 (AA/RA/RC) PE-uren per jaar*.

* Ook in het kader van de NVPE is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2024 voor vijf bijeenkomsten € 905 (€ 181 per bijeenkomst). Indien u werkzaam bent bij een kantoor dat geen lid is van SRA betaalt u € 1.080 (€ 216 per bijeenkomst). Het kringlidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd.

Tony van Oorschot is voorzitter van de IT-kring, tevens informatiemanager en Privacy & Security officer bij SRA.

Locatie & Datum

UTRECHT

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten van de IT-kring worden gehouden bij SRA te Utrecht (m.u.v. de IT-inspiratiesessie). Bij uitzondering is het ook mogelijk om online deel te nemen. Aanvang: 16:00 uur, einde: 19:00 uur. Er is een pauze met broodjes. Beschikbaar
Wanneer: 18-04-2024, 19-06-2024, 24-09-2024, 12-11-2024 en 12-12-2024
Locatie: SRA in Utrecht / routebeschrijving
Cursuscode: AIKR38232

Programma

Compliant in security (18 april 2024)

Hoe weten u en uw relaties zeker dat uw security op orde is, wanneer bent u op dat vlak compliant?
Steeds meer klanten vragen hun accountant naar het gehanteerde informatiebeveiligingsbeleid.
Ook is er continue nieuwe wet- en regelgeving die eisen stelt aan informatiebeveiliging, cybersecurity en privacy. De eisen die aan beveiliging worden gesteld nemen niet alleen toe ook de klant vraagt om zekerheid. Zijn er voldoende maatregelen getroffen door het kantoor en hoe toont u dit aan? Tijdens deze bijeenkomst gaan we hierover uitgebreid in gesprek waarbij we graag gebruik maken van de praktijkervaringen van de deelnemers.
Gastspreker: Tony van Oorschot informatiemanager en Privacy & Security officer bij SRA

Documentmanagement / SharePoint (19 juni 2024)

Document management is een belangrijk onderwerp voor veel accountantskantoren en draait om het op elk moment beschikbaar maken van informatie/data voor de juiste persoon. Een documentmanagementsysteem (DMS) vormt één centrale bron voor informatie en beheert, digitaliseert, structureert en stroomlijnt alle informatie in de organisatie.

Document management systemen migreren naar de Cloud. SharePoint wordt daarbij door veel leveranciers omarmd als hun nieuwe standaard. Maar biedt dit ook voldoende functionaliteit en flexibiliteit als DMS? En wat zijn de belangrijkste uitdagingen in de migratie en de keuzes die in dit traject moeten worden gemaakt?  Uiteraard is er voldoende ruimte voor het delen van eigen ervaringen en mogelijkheid tot discussie. 
Gastspreker: Tony van Oorschot informatiemanager en Privacy & Security officer bij SRA

Trends en ontwikkelingen (24 september 2024)

Het is inmiddels een vaste traditie: een bijeenkomst om uitgebreid te reflecteren op de actuele IT-trends & ontwikkelingen in de accountancymarkt. Welke marktontwikkelingen springen in het oog en verdienen onze aandacht? Wat zijn de belangrijkste IT-thema’s waarmee kantoren zich bezighouden en welke vraagstukken liggen dan op tafel?  

Ook bespreken we aan de hand van het tweejaarlijkse SRA ICT-benchmarkonderzoek de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Daarbij kijken we niet alleen terug, maar ook vooruit.
Gastspreker: Tony van Oorschot informatiemanager en Privacy & Security officer bij SRA

AI – ontwikkelingen een jaar later (12 november 2024)

AI is en blijft ‘hot’. Iedereen heeft het erover. Maar wat is nu de impact van AI op de dagelijkse werkzaamheden in de praktijk. En welke invloed heeft het op de dienstverlening van het kantoor? Welke (on)mogelijkheden biedt AI? Wat is een pragmatische aanpak om AI succesvol in het kantoor te introduceren? En wat is de impact van ChatGPT een jaar na introductie? Zijn er actuele ontwikkelingen en welke kansen en/of bedreigingen brengt dit met zich mee?  
Gastspreker: Tony van Oorschot informatiemanager en Privacy & Security officer bij SRA

IT-inspiratiesessie (12 december 2024)

Zoals elk jaar sluiten we het kringjaar af met een gezamenlijke fysieke bijeenkomst van alle IT-kringen (naast de IT-kring zijn dat: Cybersecurity en Privacykring, IT-managementkring en de IT-auditkring). Deze bijeenkomst vindt plaats bij Miele Experience Center te Vianen. De invulling van het programma wordt op een later moment bekend gemaakt.
Gastspreker: n.n.b.