Sla menu over
Thuis in uw branche

Contractscreening

Screening van uw offertes, contracten en SLA

Een overeenkomst met een IT-leverancier sluit u niet elke dag af. Het is vaak een belangrijke (strategische) beslissing die weloverwogen genomen wordt. Daarbij zijn er veel zaken waarmee u rekening moet houden. Zeker als sprake is van meerdere voorstellen om te beoordelen. 

Het beoordelen van voorstellen zoals een offerte, contract en/of SLA is lastig. Het gaat verder dan alleen de prijs. Wat moet er nu precies in zo’n contract worden opgenomen? Welke voorwaarden zijn van belang?  Voorkom verrassingen (achteraf) bij het sluiten van een overeenkomst en laat uw offerte, contract of SLA vooraf screenen door SRA.

De screening

Door u ontvangen offertes, contracten of SLA en bijbehorende relevante stukken worden door ons onafhankelijk en objectief gescreend. Dit doen wij aan de hand vier aspecten:

  • Het voorstel; voldoet de voorgestelde oplossing aan de behoefte van het kantoor? Is het voorstel volledig en duidelijk? En, welke voorwaarden zijn van toepassing?
  • De impact op het kantoor; is de voorgestelde aanpak (incl. planning, scope en projectaanpak) en de eisen die aan het kantoor worden gesteld (bijv. testen) haalbaar voor het kantoor?
  • De leverancier; welke ervaring heeft de leverancier met accountskantoren? En, hoe is de continuïteit geborgd bij de leverancier?
  • De prijs; hoe is het voorstel opgebouwd (eenmalige kosten/investering en/of jaarlijkse kosten; fixed price of nacalculatie) en is het geheel marktconform?

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij nog andere relevante aspecten in onze screening meenemen. Denk hierbij aan een gesprek met de leverancier over het voorstel.

Wat is het resultaat?

U krijgt meer zekerheid over de juistheid en volledigheid van de offerte, het contract of het SLA. Wij geven u een schriftelijk advies op basis van onze screening van de vier aspecten. Per aspect geven wij u onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen. De rapportage is doorgaans per e-mail. Een gesprek met de leverancier(s) is ook mogelijk.

Wat is uw investering?

De kosten van de contractscreening bedragen € 135 per uur (excl. BTW en reiskosten). Afhankelijk van het de aard en de omvang van het voorstel en de gewenste rapportage kunt u uitgaan van 12 – 16 uur.

Contact

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met Tony van Oorschot, IT-specialist, via automatisering@sra.nl of 030 656 60 60.

Tony van Oorschot