Thuis in uw branche

Praktische handvatten

U kunt als SRA-lid bij het verwezenlijken van uw kwaliteitsambities altijd rekenen op het fundament van de gebundelde kennis en kunde binnen de vereniging. Welke handvatten biedt SRA om 'kwaliteit in de ruimste zin' binnen uw kantoororganisatie te meten en/of te verbeteren?

Cultuur- en gedragsonderzoek

Het kunnen leveren van goede dienstverlening is gebaat bij een klimaat waarin het management, teams en individuele medewerkers van uw kantoor altijd en overal topkwaliteit kunnen leveren.

Het Cultuur- en gedragsonderzoek brengt de actuele organisatiecultuur in beeld, specifiek voor mkb-kantoren en gericht op het volledige dienstenpakket. Met de uitkomsten van deze nulmeting kunt u meteen aan de slag, uw kwaliteitsambities (her)formuleren, de stip op de horizon plaatsen én een plan van aanpak opstellen. 

Om de initiatieven en uitkomsten van uw verbetertrajecten te kunnen benchmarken en te monitoren, hebben we een scan voor de 1-meting ontwikkeld én een praktisch dashboard dat helpt om maatregelen vast te leggen en te monitoren. 

Meer handvatten:

Vaktechnische handreikingen

SRA Bureau Vaktechniek heeft een groot aantal praktijkhandreikingen opgesteld, waarvan diverse zeer relevant voor kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging in uw dagelijkse (controle)praktijk:

Bekijk alle vaktechnische ondersteuning op het gebied van kwaliteit

Educatie

'Op maat' voor uw eigen, unieke kantoororganisatie en een 'geïntegreerde aanpak' zijn de kernwoorden voor de handvatten die SRA Educatie biedt.
Bekijk onze trajecten om te komen tot een kwaliteitsgerichte cultuur.

Daarnaast bieden we de volgende open cursussen aan:

Bekijk het cursusaanbod op het gebied van kwaliteit

HRM

Wilt u ook uw zaken op HRM-gebied aanpassen aan de door u gewenste kwaliteitsgerichte organisatiecultuur? Naast informatie en voorbeelden sparren we graag met u over een advies op maat!

SRA als lerende vereniging

De kern van onze vereniging is dat we het wiel niet allemaal zelf hoeven uit te vinden. We kunnen leren van elkaar (best/worst practices), leren van andere organisaties of branches, leren uit onderzoeken. Wilt u ook uw ervaring of een interessant rapport delen?

Artikelen uit ledenmagazine de SRAadviseur

Good practices

De NBA heeft een selectie gemaakt van goede voorbeelden van kwaliteitsverbetering, afkomstig van Deloitte, EY, KPMG en PwC. De beschrijvingen van deze 'good practices' zijn bedoeld als inspiratie voor alle accountantsorganisaties, klein of groot, die werken aan kwaliteitsverbetering, zowel voor de leidinggevende als voor alle accountants.

Integrale kwaliteitsverbeterprogramma's

Samen Beter

Samen Beter was het verplichte SRA-kwaliteitsverbeteringsprogramma voor SRA-kantoren met een AFM-vergunning. Het SRA-bestuur nam dit initiatief tot het meten en verbeteren van de kwaliteit bij alle SRA-leden met een AFM-vergunning in 2014, na de uitkomsten van een onderzoek door de AFM. In mei 2018 is dit kwaliteitsverbeteringsprogramma afgerond. In onderstaand persbericht schetsen we waar Samen Beter toe heeft geleid.

In het publiek belang

Specifiek voor kantoren die op basis van een AFM-vergunning wettelijke controles verrichten in het mkb-segment, bieden de 53 aandachtsgebieden van het rapport In het publiek belang (september 2014) handvatten om kwaliteit en bijbehorende cultuur en gedrag te toetsen. En te verbeteren.

Dossier In het publiek belang

 

Contact

Neem voor meer informatie of vragen contact op met: 

Saskia Danse 

Saskia Danse
Adviseur Pers & Public Affairs
E sdanse@sra.nl
T 030 656 60 60