Thuis in uw branche

Onze visie? Die krijgen we over de bühne

  • Auteur: Jan Zweekhorst
  • Publicatiedatum: 11-9-2019
Visie

SRA is een vereniging van, voor en door gemengde kantoorpraktijken. We vieren dit jaar dat we in solidariteit dertig jaar lang hebben kunnen bouwen. Dat komt zeker nu goed van pas, in een tijd dat de accountancysector - en daarmee ook onze leden - nog steeds onder een vergrootglas ligt en we een goed ondernemersklimaat moeten bewaken.

Twee belangrijke notities zijn voorbeelden van hoe we altijd de gemengde praktijk van samenwerkende accountants, fiscalisten en andere disciplines als uitgangspunt nemen. De notitie ’Toezicht op maat’ en de reactie op het wetsvoorstel ’Excessief lenen bij de eigen bv’ geven goed aan waar we als SRA voor staan. De gemengde praktijk die opkomt voor het mkb en de mkb-ondernemer.

Onze input op de dga-taks

Belanghebbenden in en rond de accountancy- en fiscale sector hebben beide notities van ons gekregen; en deze zijn zeker positief ontvangen. Het ministerie van Financiën nodigde ons uit voor een toelichting op de notitie over excessief lenen. Inmiddels hebben verschillende politieke partijen ons gevraagd om onze visie te geven op het aankomende wetsvoorstel dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. 

Toezicht van de toekomst?

De notitie ’Toezicht op maat’, waarin proportionaliteit en complexiteit van zowel de gecontroleerde onderneming als de accountantspraktijk uitgangspunten zijn, is de basis van het SRA-geluid richting CTA (Commissie Toekomst Accountancy), NBA en AFM. De notitie is ook aan het ministerie van Financiën en het management van de Belastingdienst toegestuurd. We hebben vernomen dat de betrokkenen die de notitie hebben ontvangen, de notitie op hun beurt ook weer met anderen hebben gedeeld. Dan hebben we een punt gemaakt. 

Heeft u de notities gelezen?

Bij een rondgang tijdens de nu lopende Accountancykringen blijkt dat veel SRA-leden de notities nog niet hebben gelezen. Op de vraag waarom niet, is het antwoord dat men het volste vertrouwen in de lobby van SRA heeft. Dat is mooi, maar je zult maar op een bijeenkomst zijn waarbij er vragen over onze visie wat betreft toezicht en excessief lenen aan je worden gesteld. Dan wil je wel beslagen ten ijs komen.  

Goed over de bühne

De SRA-kantoren zijn de adviseurs van het mkb. Ons verjaardagscadeau is dat we na dertig jaar bouwen, onze visie voor de accountancy, de fiscaliteit en het mkb goed over de bühne kunnen brengen. Dat gevoel houden we vast en gaan we versterken. 

Jan Zweekhorst, bestuurslid SRA

Notities