Thuis in uw branche

Mijn afdronk van gisteravond

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 20-12-2017

Gisteravond de Algemene Ledenvergadering van de NBA in een bomvol 't Spant in Bussum. De kranten hebben al volop verslag gedaan over de uitslag van de verkiezing van het nieuwe bestuurslid op de tijdelijke extra gecreëerde bestuurszetel. Mijn afdronk.

Ik constateer dat er hoe dan ook nog heel veel te doen is voor de positie van accountants werkzaam in het mkb. Dat moeten we doen in harmonie met alle bloedgroepen, en in goed evenwicht tussen groot en klein.

Ik constateer dat het pleidooi voor een NBA als ver doorgevoerde federatie, ook binnen de groep openbaar accountants, de positie van gemengde praktijken juist niet zal verbeteren. Gezien de aard van het merendeel van onze eigen leden moeten we daarvoor waken.

Ik constateer dat het voorstel van de Young Profs om te komen tot één titel nu voor het eerst uitgesproken is in de NBA-Ledenvergadering. Deze gemiste kans bij het vormgeven van het nieuwe opleidingsgebouw kunnen we wellicht in de nabije toekomst wel handen en voeten gaan geven.

Ik constateer (nogmaals) dat het voor onze rol en functie van belang is om onderzoek te doen naar verdergaande assurance in de mkb-praktijk. Het is evident dat het toevoegen van betrouwbaarheid, zekerheid en geloofwaardigheid van essentiële waarde is. Een waarde die binnen alle geledingen van ons beroep als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Ik constateer dat het niet mogelijk is - zoals ik beide aspirant bestuursleden hoorde opperen - om 'integriteit toe te voegen'. Dat voeg je niet toe. Dat heb je. Het is een fundamenteel beginsel.

Kortom, ik constateer dat er genoeg aanknopingspunten zijn om de positie van de accountant in het mkb te verstevigen. Ik ben ervan overtuigd dat we dat vanuit onze roots, vanuit onze eigen positie als vereniging van kantoren met een mkb-praktijk, gericht en duidelijk en op korte termijn kunnen verwezenlijken.

We blijven de ingeslagen weg volgen, om in samenwerking met andere partijen er uiteindelijk krachtiger uit te komen als accountantskantoren, werkzaam in het mkb. 


Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek