Thuis in uw branche

Lerend vermogen: hoe pakt u dat aan?

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 22-1-2018

De eerste Kring in het nieuwe jaar was gelijk die In het Publiek belang. Met een prima presentatie van Barbara Majoor (AFM), die gesprekken goed op gang kreeg door een voorstelronde te gebruiken als input voor de kantoren onderling: hoe pakt men intern het lerend vermogen aan en de beheersing van de kwaliteit?

Uit de discussie bleek dat schaalbaarheid van maatregelen van belang is. En dat meerdere wegen naar Rome leiden. Elke keuze die een kantoor maakt voor zijn kwaliteitsindicatoren kan goed zijn. Nog veel belangrijker is de tone at the top en dat de primaire doelstelling 'kwaliteit' is. Persoonlijk vind ik de hiërarchische strijd wat op nummer 1, 2 of 3 moet staan in de doelstelling, een zinloze discussie. Het gaat altijd om samenhang, waarin minimaal de kwaliteitsdoelstelling aanwezig moet zijn.
In ieder geval is samenwerking met de AFM op dit soort terreinen zeer nuttig en gelukkig mogelijk.

Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek