Thuis in uw branche
Contact / Reacties Uw eigen visie, suggesties, wensen of aanbevelingen zijn van harte welkom! Geef uw reactie

Eenduidige normen en rechtsbescherming

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 26-6-2017

Het onderwerp rechtsbescherming, merken wij, wordt vaak te beperkt benaderd. Dat rechtsbescherming ook gaat om eenduidigheid over normen te krijgen, blijkt niet altijd helder op het netvlies te staan.

Zolang de NBA en de AFM en daardoor ook de individuele accountant verschillende interpretaties over de regels (lees normstelling) hebben, is het van groot belang dat daar ook een onafhankelijke toetsing mogelijk is. Logischerwijs kan dat alleen als dat wordt voorgelegd aan de Accountantskamer. Kwaliteit kan alleen maar goed beoordeeld worden als er geen meningsverschil is in de norm. En dat is op dit moment niet het geval.
 
Uit de reactie van Financiënminister Dijsselbloem op de vragen vanuit de Tweede Kamer op dit punt, blijkt dat er zelfs bij de overheid een onjuist beeld op dit terrein heerst. Wat voor ons wel een lichtpuntje is in deze,  is de vraag vanuit de politiek om nadere uitleg over de rechtsbescherming in het kader van de antwoorden van de minister.

In ons eigen vak blijkt er ook nog veel uitleg nodig wat er nu zo fout zit in die rechtsbescherming. Het interview van mevrouw Van der Zijde in FD geeft wel een enkel aspect op dit terrein weer. Maar met name de juridische inrichting is nog steeds onderbelicht. Wij zijn benieuwd hoe de plenaire vergadering in de Tweede Kamer met onze input begin september gaat uitpakken.

Terug naar de overzichtspagina >>