Thuis in uw branche

Focus op Brussel en Straatburg

Dagboek van de voorzitter

  • Publicatiedatum: 27-1-2016

Alhoewel we als vertegenwoordiger van kantoren in het Nederlandse mkb met name gericht zijn op het onder de aandacht brengen van uw belangen bij de diverse nationale ministeries, moeten we inmiddels ook erkennen dat veel wetgeving in Europa wordt gemaakt.

Onze focus zal dus ook op Brussel en Straatburg gericht moeten zijn. In dat kader stapte ik dan ook in de auto naar de Belgische hoofdstad voor de bestuursvergadering van het hoofdbestuur MKB Nederland met daarna een receptie in het 'Brusselse kader'. 

Knelpunten

Brussel is inderdaad en bruisende stad. Gelukkig geen machinepistolen en militairen gezien ondanks dat ik op Place Royal moest zijn. Tijdens de bestuursvergadering van het hoofdbestuur MKB Nederland staat toch weer de Wet Werk en inkomen centraal.

De knelpunten zijn talrijk. Kosten voor de werkgever nemen alleen maar toe en processen zijn ingewikkelder. De weg via het UWV met de bedenktijd voor de werknemer leidt tot meer kosten omdat je altijd alle (kostbare) voorbereidingen moet doen. Ook zijn de termijnen bij terugkomen op het akkoord door werknemers niet meer haalbaar. Het UWV geeft nul op rekest voor oprekken van die termijn. Schandelijk.