Thuis in uw branche

Waardering pand in jaarrekening (externe verslaggeving)

Helpdesk Accountancy

  • Publicatiedatum: 17-9-2019

Er is een pand met een waardering van circa € 1 mio. op balansdatum 31 december 2018. Waardering is op basis van kostprijs. Van dit pand wordt geen actief gebruik gemaakt. Dit zal ook niet gaan gebeuren in de toekomst en het pand is niet te verkopen. Het pand zal gesloopt worden en geen nieuwe bestemming krijgen.

In maart 2019 wordt besloten om het pand te slopen. De jaarrekening 2018 wordt na maart 2019 opgesteld.

Hoe om te gaan met de waardering van het pand op 31 december 2018? Afwaardering van het pand in 2018? Waarde zo laten staan (al dan niet met tekstuele toelichting in de jaarrekening 2018)?

Antwoord Vaktechnisch bureau:

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.