Thuis in uw branche

Toekomst BOR en DSR

Toekomst bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in schenk- en erfbelasting en doorschuifregeling (DSR) in de inkomstenbelasting

 • Publicatiedatum: 11-5-2023
 • Laatste update: 5-9-2023
Glazen bol

Inmiddels is meer bekend over de toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR) in de schenk- en erfbelasting en doorschuifregeling (hierna: DSR) in de inkomstenbelasting. Zo waren in de Voorjaarsnota 2023 en in de Kamerbrief over 2e Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda Rutte IV een aantal maatregelen opgenomen die in 2024 en 2025 in moeten gaan.

In een Kamerbrief met de uitkomsten van het vervolgonderzoek naar de bedrijfsopvolgingsregelingen zijn iets meer details bekend gemaakt. Een aantal maatregelen wordt opgenomen in het Belastingplan 2024 dat op Prinsjesdag 2023 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Andere maatregelen gaan mee in het Belastingplan 2025.

Aangekondigde maatregelen

De volgende maatregelen zijn aangekondigd:

 1. Vanaf 2024 worden aan derden verhuurde onroerende zaken standaard aangemerkt als beleggingsvermogen in de BOR en DSR.
 2. Vanaf 2025 wordt de vrijstelling in de BOR 100% van de goingconcernwaarde van de onderneming (of de liquidatiewaarde als die hoger is) tot 1,5 miljoen euro (2023: € 1.205.891) en 70% (nu: 83%) over het meerdere aan ondernemingsvermogen.
 3. De doelmatigheidsmarge van 5% in de BOR worden vanaf 2025 afgeschaft. De doelmatigheidsmarge in de DSR wordt vanaf een later (nog niet bekend) moment afgeschaft.
 4. Bedrijfsmiddelen met een waarde in het economische verkeer van minimaal € 100.000 die voor meer dan 10% ook buiten de onderneming worden gebruikt, kwalificeren vanaf 2025 alleen nog voor het deel dat in de onderneming wordt gebruikt voor de BOR en de DSR.
 5. De dienstbetrekkingseis in de DSR van aanmerkelijk belang aandelen wordt vanaf 2025 afgeschaft.
 6. Voor schenkingen in de BOR en de DSR van aanmerkelijk belang aandelen gaat een minimumleeftijd van de verkrijger gelden van 21 jaar vanaf 2025.
 7. Alleen reguliere aandelen met een belang van 5% die volledig meedelen in de winstgerechtigheid en liquidatieopbrengst, komen vanaf 2026 nog in aanmerking voor de BOR en de DSR.
 8. De bezits- en voortzettingseis in de BOR wordt vanaf 2026 in bepaalde situaties versoepeld.
 9. Constructies met de BOR (dubbel gebruik van de BOR en oneigenlijk gebruik van de BOR door constructies met personen op hoge leeftijd, ook wel rollatorinvesteringen genoemd) worden vanaf 2026 aangepakt.

Zie voor meer details het bericht Aanpassingen BOR en DSR weer iets concreter.

Vooruitzien

Nu wijzigingen per 2024, 2025 en 2026 worden voorzien, lijkt het verstandig om op korte termijn met de klant te overleggen en na te denken over wat nodig is om veiligheidshalve uiterlijk voor de inwerkingtreding van deze wijzigingen een schenking/overdracht te verwezenlijken. Nadere details van de aangekondigde wijzigingen met beoogde inwerkingsdatum 1 januari 2024 en 1 januari 2025 worden op Prinsjesdag 2023 verwacht. SRA houdt de verdere ontwikkelingen voor haar leden in de gaten.

Op deze pagina verzamelen we de relevante informatie over dit dossier. Deze zijn in chronologische volgorde gerangschikt. De meest recente berichten staan bovenaan.