Thuis in uw branche

Gebruikelijkloonregeling

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 9-1-2024

Het uitgangspunt van de gebruikelijkloonregeling is sinds 1 januari 2023 dat het in een kalenderjaar genoten loon van de dga ten minste moet worden gesteld op het hoogste bedrag van:

  • het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de andere werknemers van de bv of met de bv verbonden lichamen;
  • € 56.000 (art. 12a norm met ingang van 1 januari 2024; € 51.000 in 2023, € 48.000 in 2022, 
    € 47.000 in 2021, € 46.000 in 2020; € 45.000 in 2019).

Update 9 januari 2024: In verband met de verhoging van het normbedrag van art. 12a lid 1 sub c Wet LB 1964 van € 51.000 naar € 56.000 is deze praktijkhandreiking aangepast.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.