Thuis in uw branche

Gebruikelijkloonregeling

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 22-3-2023

In verband met de verhoging van het normbedrag van € 48.000 naar € 51.000, het vervallen van de doelmatigheidsmarge van 25% ten opzichte van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking en het vervallen van de specifieke regeling voor innovatieve startups – al deze aanpassingen met ingang van 1 januari 2023 - is deze praktijkhandreiking aangepast.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.