Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 3-6-2024

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Praktijkhandreiking

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap is op 20 december 2022 door de Eerste Kamer aangenomen. De wet is per 1 januari 2023 in werking getreden. In deze praktijkhandreiking wordt nader ingegaan op de wet.

Wettelijke drempel

Voor het eerst per 31 december 2023 wordt beoordeeld of een schuld excessief is. Dat is dan ook de eerste datum waarop voor het bedrag boven de wettelijke drempel van in eerste aanleg € 700.000 een fictieve dividenduitkering in aanmerking wordt genomen.

Om te voorkomen dat in latere jaren dezelfde leningen nog een keer tot een fictieve dividenduitkering kunnen leiden, wordt het drempelbedrag verhoogd met de eerder in aanmerking genomen fictieve dividenduitkeringen. 

Update 3 juni 2024

Nieuw in deze update ten opzichte van de vorige versie van 14 december 2023:

  • De drempel is gewijzigd in € 500.000 en toegevoegd dat de drempel in 2023 nog € 700.000 bedroeg.
  • De diverse voorbeelden in de praktijkhandreiking en de aandachtspunten zijn in verband hiermee ook aangepast.
  • Er zijn vier kennisgroepstandpunten toegevoegd.
  • Toegevoegd is dat ten aanzien van excessief lenen gewerkt wordt aan een hardheidsclausule ter voorkoming van onvoorziene dubbeltellingen bij personenvennootschappen.
  • De situatie is beschreven waarin bij lenen aan de partner van een buiten gemeenschap van goederen gehuwde buitenlands belastingplichtige geen fictief regulier voordeel in aanmerking wordt genomen.