Thuis in uw branche

De jaarrekening op basis van fiscale grondslagen

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 15-4-2022

Het doel van deze handreiking is om kleine rechtspersonen behulpzaam te zijn bij het opstellen van hun jaarrekening op basis van fiscale grondslagen.

Kleine rechtspersonen hebben de mogelijkheid om de (commerciële) jaarrekening volgens fiscale waarderingsgrondslagen op te stellen. Er is geen sprake van een verplichting. Een kleine rechtspersoon blijft vrij om een afzonderlijke jaarrekening met jaarverslag op commerciële grondslagen te blijven opstellen.

In deze nieuwe versie van de praktijkhandreiking is een wijziging doorgevoerd in paragraaf 1.2 deelnemingen. Er blijken veel vragen te bestaan ten aanzien van de waardering van deelnemingen volgens fiscale grondslagen, meer specifiek wordt veelal de vraag gesteld of waardering tegen netto vermogenswaarde mogelijk is. De passage hieromtrent in de voorgaande versie was voor meerderlei uitleg vatbaar en is om die reden aangepast.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.