Thuis in uw branche

Stap 4: U bent lid, en nu?

Nadat het bestuur uw lidmaatschap officieel heeft goedgekeurd, blijft SRA verantwoordelijk voor uw collegiale toetsingen. Elk bij SRA aangesloten kantoor wordt (ten minste) een keer per zes jaar getoetst en komt de SRA-reviewcommissie met regelmaat langs voor een ontwikkelingsgesprek. 

U valt onder het doorlopend toezicht van SRA en bent daarmee vrijgesteld van toetsing door de Raad voor Toezicht (NBA). Toetsingen door het review-team van SRA zijn streng maar rechtvaardig en hebben vooral een coachend karakter.

Stappenplan ballotagetoetsing

Contactpersonen

Secretariaat Reviewcommissie

Review-team
Esther Vermeulen
Assistent Projectmanager
E review@sra.nl
T 030 656 60 60  
Margreet Kwakernaak
Reviewsecretariaat
E 
review@sra.nl
T
030 656 60 60 
Mieke Herinckx-Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E review@sra.nl
T 030 656 60 60