Thuis in uw branche

Masterclass: IT-audit in de mkb-controle

Met uw eigen praktijkcase naar een effectievere (IT-)controleaanpak

IT is een onmisbaar deel van de controle, maar de praktische uitvoering blijkt vaak erg lastig. Ga praktisch aan de slag met de IT-aandachtspunten bij uw eigen klant.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 675,00
Prijs niet-leden: € 845,00
Groepsgrootte: 12
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 7
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controleleider
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

  • IT (-audit) concreet en effectief toe te passen in mijn controles.
  • Mijn geïntegreerde controleaanpak uit te dragen binnen mijn kantoor.

Uw docent

Jeroen Kuper

ing. Jeroen Kuper RE

ing. Jeroen Kuper RE is IT-auditor en strategisch adviseur op het gebied van technologische innovatie, eigenaar van Technogratie en universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

.

Inhoud

IT is een onmisbaar deel van de controle, maar de praktische uitvoering blijkt vaak erg lastig. Ga praktisch aan de slag met de IT-aandachtspunten bij uw eigen klant.

De theorie over IT-audit is bekend, maar in de uitvoering van IT-gerichte controles gaat het in uw kantoor nog regelmatig mis. Hoe krijgt u meer grip op de IT-processen bij uw klant? Wat doet u wel én wat vooral niet? En wat doet u met de bevindingen? Maak de vertaalslag naar een efficiënte en kwaliteitsgerichte controleaanpak!

Met uw eigen (geanonimiseerde) dossiers gaat u in een kleine groep praktisch aan de slag. U leert welke aanpak is vereist en bespreekt de gevolgen voor de uitwerking in de controle en uw controledossier. Praktijkgerichtheid gegarandeerd!

De definitieve inhoud is afhankelijk van de aangeleverde dossiers, maar bestaat o.a. uit:

  • Risicoanalyse vertalen naar uw IT-gerichte controleaanpak
  • Jaarrekeningposten en hun specifieke IT-risico’s
  • Selecteren en uitvoeren van gerichte IT-controles
  • Testen van application controls en gevolg van uitkomsten voor uw controle
  • Is het effectief inzetten van data-analyse (on)mogelijk?
  • Aanknopingspunten voor (IT-)advies bij uw klant

Bijzonderheden
Voorafgaand kunt u stukken uit uw eigen (geanonimiseerde) controledossier aanleveren. De presentatie is maatwerk en wordt afgestemd op de cursusgroep. De presentatie komt daarom na de cursus beschikbaar. 

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Dinsdag 19 november 2024 09:30 uur tot 18:00 uur
Beschikbaar
Locatie: SRA in Utrecht /routebeschrijving
Cursuscode: EOCU37520