Box 3 vanaf 2027

Het box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement, dat gepland stond vanaf 2026, gaat waarschijnlijk pas op zijn vroegst per 1 januari 2027 in. Op deze pagina is informatie verzameld over dit box 3-stelsel vanaf waarschijnlijk 2027.

Overzichtsartikel

Laatste nieuws

Publicaties SRA

Officiële publicaties

Exclusief voor Nieuwsbankabonnees

Planning stelsel box 3 op basis van werkelijk rendement

Ontleend aan Kamerbrief verfijning box 3 (Rijksoverheid, 26 april 2023):

Mijlpaal Planning
Conceptwetgeving gereed Juni 2023
Aanbieden voor internetconsultatie Derde kwartaal 2023
Ophalen, beoordelen en verwerken input vanuit internetconsultatie Derde kwartaal 2023
Uitvoeringstoets Derde en vierde kwartaal 2023
Uitzetten overige toetsen en verwerken uitkomsten, waaronder:
- Wetgevingstoets
- Autoriteit Persoonsgegevens
- Raad voor de Rechtspraak
- Doenvermogentoets
- Toets van Adviescollege toetsing regeldruk
- Grondrechtentoets 
Vierde kwartaal 2023
Opstellen en afstemmen implementatieplanning  Vierde kwartaal 2023
Start voorbereiding voor implementatie- en realisatieproject Vanaf eerste kwartaal 2024 onder voorbehoud van de vastgestelde implementatieplanning
Behandeling Ministerraad en adviesaanvraag Raad van State Eerste kwartaal 2024 
Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State ontvangen
en verwerken 
Tweede kwartaal 2024 
Aanhangig maken bij de Tweede Kamer  Derde kwartaal 2024 
Aanhangig maken bij de Eerste Kamer
Eerste kwartaal 2025
Verwachte publicatie in het Staatsblad  (uiterlijk) december 2025
Gewenste inwerkingtreding wetgeving  Per 1 januari 2027

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Bureau Vaktechniek
E vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60