Thuis in uw branche
Bekijk het dossier AVG en Privacy

Informatiebeveiliging: Wat doet SRA voor u?

De dossierkast zat vroeger op slot, maar iedereen lijkt op het netwerk overal bij te mogen. Gewenst? Onvoldoende informatiebeveiliging wordt door onze kantoren als een van de grootste risico’s gezien en is het belangrijkste thema voor het komende jaar, zo blijkt uit recent onderzoek onder 205 SRA-leden.

Tony van OorschotDat heeft alles te maken met de privacyregels van de AVG die per 25 mei 2018 van kracht wordt. Tijd voor actie! Wat doet SRA om u hierin te ondersteunen?

Vragen te over als het gaat over de nieuwe wet AVG, bemerkt Tony van Oorschot, privacy officer van SRA, als hij voor advies op maat bij kantoren langsgaat. Maar één ding is duidelijk: "In het kwaliteitshandboek van SRA staat dat je straks compliant moet zijn, of het nu gaat om de Wet Wbp of straks de AVG. Als er dadelijk door de AFM dan wel SRA bij je kantoor wordt getoetst, is dit regelgeving waaraan je simpelweg moet voldoen."

Zorgen

Van Oorschot maakt zich wel zorgen om de snelheid waarmee kantoren werken. "25 mei is echt een eindpunt, dan moet je klaar zijn." Dan vervangt de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG is stringenter dan de Wet Wbp. "En ik vermoed dat een aantal kantoren nog een inhaalslag moet doen als het gaat om de Wbp. Niet uit onwil. Het is alweer een tijd geleden dat deze werd ingevoerd en wellicht staat het de kantoren niet meer zo helder voor de geest."


Lees verder in de SRAadviseur